woensdag 5 augustus 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Ontwikkeling en Bouw van IKC Rijnsaterwoude en Appartementen - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2020...
Lees verder

Training voor Digicoaches in de Nederlandse Zorgorganisaties - ZonMW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nijmegen - Engineering Nijmegen REP - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

2020-2029 Nieuwe besturing watersysteem: Beslissing Ondersteuning Systeem - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Software...
Lees verder

Inspectie en onderhoud Brandscheidingen en -kleppen - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf Bijzondere voorrangsvoertuigen ten behoeve van RAV Brabant Midden-West-Noord - RAV Brabant Midden-West-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Brabant NL41...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud en bouwkundige projecten - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

sluiten erfpachtovereenkomst van gronden voor de aanleg van een zonnepark - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst vervangen bruggen 2020-2023 (E&C) - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Cateringdienstverlening KNAW Stafbureau en NIAS - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Inkomensconsulent Tozo Telefonie 6 fte - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Administratief medewerker Tozo, 3 fte - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gemeente Leusden - Aanbesteding uitbesteden meet- en karteringswerkzaamheden BGT, BOR , BAG en WOZ gemeente Leusden - Gemeente Leusden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vormgeving en publicatie gemeentelijk nieuws - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inkomensconsulent Tozo 11 fte - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud en vervanging openbare verlichting Hollands Kroon - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vulgraadsensoren en software voor dynamisch inzamelen - N.V. Haagse Milieu Services (Nvhms)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Europese aanbesteding voor Leermiddelen - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

Vervanging server-, storage- en back up-infrastructuur gemeente Winterswijk - Gemeente Winterswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) ten behoeve van FMHaaglanden - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

(Senior) Functioneel beheerder SAS - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

VTH Zaaksysteem met DMS/RMA functionaliteiten - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor Financiële & HR diensten - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het leveren van laboratorium meubilair t.b.v. de HAN - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU SintLucas - Projectmanager Onderwijslogistiek - Stichting SiNTLUCAS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dienstverleningspartner ICT (netwerk hardware en netwerk diensten) - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329, Het...
Lees verder

Inhuur van juridisch personeel (detachering) - Commissariaat voor de Media
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NU Scala - Tablets - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU SPVOZN - Laptops en toebehoren - Stichting Primair en voortgezet onderwijs Zuid-Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie beheer en onderhoud openbare verlichting LED-transitie Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Energieloket voor de inwoners van de gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Brandweerspecifieke bepakking - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reconstructie Eisenhowerlaan - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offerteaanvraag Flexibele Arbeid & Payroll - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NU Scala - Laptops medewerkers - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering brandstoffen in combinatie met een elektronisch registratie en betaalsysteem - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

1-L-05431-20: Realisatie van wasplaatsen voor voertuigen van de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktverkenning Macro-XRF-scanner ten behoeve van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

1-L-14890-20: Het leveren van schrobzuigmachines - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verwerken Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) Cyclus NV - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmanager gebiedsontwikkeling Kralingen-Crooswijk, Afdeling PMB - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Onderwijzend en Ondersteunend Personeel - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder