dinsdag 4 augustus 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Brandverzekering t.b.v de gemeente Waalwijk - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-L-26582-19: Het leveren van en het onderhoud aan heftrucks en stapelaars - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meetapparatuur zeebodemonderzoek - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Virtuele oefensoftware - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31121780: Ontwerpen en uitvoeren integraal groot onderhoud, Meer Veilig-maatregelen en realisatie van 2 ecopassages (project ZAMEN) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-09-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

Doorlopende CAR-verzekering - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Trapliften gemeente Barneveld, Ede, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

EuregioRail communicatiestrategie - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT Hardware - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

Marktconsultatie Dakvervanging Remise Lekstraat - GVB Veren B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Dakdekkers-...
Lees verder

Gasappendages - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Food en non food - Centraal Bureau Stichting OZHW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Meerinzicht Strategisch financieel adviseur - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie plaatsen afvalinzamelsystemen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding wagenparkbeheer - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouw GMP-faciliteit NECSTGEN BV - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

(Bedrijfs)geneeskundige dienstverlening buitenland - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie businesscases opstellen voor Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Confocale cryo microscoop - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van inzamelvoertuigen - Zeeuwse Reinigingsdienst B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. Evides N.V. - Evides NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

RFI Hydrogen Lochem - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gasdistributie en aanverwante...
Lees verder

Marktconsultatie - Collectieve Arbeidsongeschiktheidverzekering (AOV) - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitbreiding onderstation Sorbonnelaan Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

ICT hardware - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Inhuur arbeidskrachten onderwijsgevend personeel (OP) - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Framework Agreement Charge Demolition Flexible Shaped Cutting - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats...
Lees verder

Instrument- en inhalatiegassen en cryogene vloeistoffen - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kansrijkdom vernatting - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Opstellen Omgevingsvisie Gemeente Hardinxveld-Giessendam-vervolg - Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud, huur, koop en opslag van Postkamerapparatuur - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Contractbeheer Leerlingen- en Jeugdwetvervoer - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Microsoft Lisensing Solution Provider (LSP) Aangepaste opdracht - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitvoeringstaken op het gebied van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Gemeente Geertruidenberg - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderzoek grensoverschrijdend belang bij internationale vervoerprognoses - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Warme Drankenvoorziening - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant...
Lees verder

Post - mboRijnland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

HTM Mobiele KA werkplek - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf Spectral Analyzer - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Catering - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-03-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324,...
Lees verder

Cateringdiensten - mboRijnland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

WMO-Hulpmiddelen - Gemeente Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA NO Adviseur Ontwerp Infra nieuwbouw Test Centrum RDW - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Property Verzekering - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verzekeringsmakelaar - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Collectieve Inkomensverzekering Stichting Autoriteit Financiƫle Markten - Stichting Autoriteit Financiƫle Markten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud en support op hoogvolumescanners - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Bidirectional transceiver - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Servers en storage - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering van energiebesparende maatregelen - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Brokerdiensten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Barendrecht - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Ridderkerk - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder