vrijdag 28 augustus 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Levering van steenzout, pekelwater, zakken strooizout en het aanhouden van een strategische voorraad steenzout voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND...
Lees verder

AT-2020-17: Marktgesprek toekomstige contracten van de Kustlijnzorg suppletiewerken - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wagenparkverzekering Veiligheidsregio Zeeland - Veiligheidsregio Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder

Bovenregionale inkoop trapliften, regio Lekstroom en regio Zuid Oost Utrecht - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Applicatie Werving & Selectie - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

N264 Herinrichting kom Sint Hubert - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, Noord-Brabant NL41...
Lees verder

Huur tijdelijke huisvesting Zilverackers gemeente Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Belastingapplicatie 2020 e.v. - Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Managementassistent secretariaat Publieke Gezondheid GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31146554 Marktconsultatie A12 IJsselbruggen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding sociaal domein, ambulante begeleiding & ambulante begeleiding maatschappelijke opvang - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: Drenthe...
Lees verder

Omgevingswetdocumenten software / vervanging planmaaksoftware i.v.m. invoering Omgevingswet voor de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Aanbesteding sociaal domein, ambulante behandeling - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

AI 2019-0549 Stadsbrede inkoop van natuursteen voor toepassing in openbare ruimte - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding sociaal domein, Beschermd Wonen en Thuiswonen+ - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2020 | Plaats van uitvoering: Drenthe...
Lees verder

Raamovereenkomsten onderhoud openbare ruimte - SWB Midden Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding sociaal domein, dagbesteding - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Aanbesteding sociaal domein, perceel Thuiswonen+ - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Vooraankondiging realisatie slimme infrastructuur Brainport Smart District - Stichting Brainport Smart District
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, Noord-Brabant NL41,...
Lees verder

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten detachering tijdelijk personeel - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding sociaal domein, schoon en leefbaar huis - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

EA Tijdelijke Huisvesting 2020 - 2025 - Landstede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ICT-oplossing ter ondersteuning van de processen voor het heffen, invorderen, optioneel waarderen, bezwaar & beroep en E-loket van de gemeentelijke belastingen - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker medisch informatielijn - project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Evenementencatering - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud begraafplaatsen 2021-2022 - Gemeente De Wolden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maatregelenpakket N228 Veiliger - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-09-2020...
Lees verder

Het tijdelijk ter beschikking stellen van ICT-medewerkers - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ambulante gezinsbehandeling - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: Drenthe...
Lees verder

Basis en specialistische GGZ - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Medische Advisering Horen en Beslissen t.b.v. asielprocedure - Immigratie- en Naturalisatiedienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud W-Installaties - Gemeente Beek - Gemeente Beek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Behandeling met verblijf - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2019 | Plaats van uitvoering: Drenthe...
Lees verder

31159738: Logistiek transport wegenzout - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud buitenruimte sportaccommodaties gemeente Roermond - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gezinshuis - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: Drenthe...
Lees verder

Kinderdagcentrum (KDC) - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Logeren - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC) - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-12-2019 | Plaats van uitvoering: Drenthe...
Lees verder

Specialistische GGZ Instellingen - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2019 | Plaats van uitvoering: Drenthe...
Lees verder

Time Out - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Vaktherapie - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Instellen van een DAS ten behoeve van het inhuren van personeel. - gemeente Landsmeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ontwikkelen, beheren en hosten website Rijksacademie - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf endoprothesen voor de afdeling Chirurgie, aandachtsgebied Vaatchirurgie - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

WAN en internetverbindingen - Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

BZK - EA Noodcommunicatie satelliettelefoons Ambassades BZ - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud warmtekrachtkoppelingen (WKK's) Merk Liebherr (RWZI Hengelo & Emmen) - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor binnenlandse en buitenlandse dienstreizen ten behoeve van Zuyd Hogeschool - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31160931 - Sorteeranalyse HHR 2021-2024 - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf PET recycle container - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regiewerkzaamheden riolering - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU KempenKind - Touchscreens en toebehoren - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Regiewerkzaamheden verharding - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning Virtuele Werkplekken VRI - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Virtual Business Gateway to the Netherlands - Stichting NL International Business
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering implementatie en technisch beheer IT Oplossing - Sallcon B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Promotioneel drukwerk - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Transparantie vooraf gunning Robots VUmc - VU medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Industriële...
Lees verder

1-D-09227-19: Het beste Handhavingssysteem voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoopkader Scholingsdiensten 2021 - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Renovatie RWZI Amstelveen - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop van een Order Management Systeem - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Doorsmeerwagens - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Medewerker Gebruikersondersteuning Servicedesk - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Mobiele telefonie en data - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VWS ROVK EA Programma Wet zorg en dwang - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur externe inhuur - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering bomen en heesters - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inkoop Order Management Systeem (OMS) - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beheer-en onderhoudscontract RTHA Buiten (Airsde & Landside) - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Sr. projectmanager Verkeersmaatregelen - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Managed Service Provider voor elf aanbestedende diensten in de regio Drechtsteden / Zuid-Holland-Zuid - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior data scientist - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Glasbewassing - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Wassen van ramen
Lees verder

Levering van medische artikelen voor RDOG HM - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leveren en onderhouden van persoonlijke gasdetectieapparatuur - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Hartkleppen en -ringen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en Glasbewassing - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur van handhavers in de openbare ruimte gemeente Gorinchem - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europees Openbare aanbesteding leerlingenvervoer - Gemeente Oss
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Afvalverwerking - en recyclingdiensten - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SURFworkspace - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Strategisch adviseur Marketing, branding en visualisatie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

Nationale Aanbesteding "herinrichting Geul Kern Valkenburg fase II’ - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder