donderdag 27 augustus 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Belastingapplicatie - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Jeugd en Gezin Applicatie - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reiniging kolken en lijngoten Watersamenwerking As50+ - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WMO Hulpmiddelen 2020 - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Brandverzekering Gemeenten Roermond, Weert, Nederweert en Leudal - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL |...
Lees verder

IBOR 062-19 Oijensezij Noord Bouwrijpmaken - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-05-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Collectieve ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421...
Lees verder

Landelijk - Dubbellaags Fietsparkeer Systemen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Brandverzekering - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en Vechtstreek...
Lees verder

Klein, dagelijks, periodiek onderhoud Betonnen kunstwerken. - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

WFRL-11-17998 UPLC-TQ applicatiesysteem - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Front to back operating model Solution - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Vaccinaties Hepatitis-B en titerbepaling - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

NU Leo Kanner - Desktops en toebehoren - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Installatietechnische adviesdiensten - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Science Campus fase 2 - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Mobiliteitsdienstverband - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Accountantscontrole - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Nieuwbouw Ringgebouw te Tilburg - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Technische materialen en gereedschappen - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BTLK Realisatie Steiger 6-7 KTB - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

ABG 124 Ingenieursdiensten N346 Lochem - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie State-of-the-art ion mobility mass spectrometer for IR laser spectroscopy - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering duurzame elektriciteit en gecompenseerd gas - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Netwerkinfrastructuur Herzien - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor IT Audits - Stichting ICTU
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Servers en Storage - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Digitalisering archief Risicobeheersing - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor accountantsdiensten - "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Projectleider uitvoering aanbestedingen - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Historisch en verkennend bodemonderzoek inclusief busmeldingen - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Economische ERTMS-oplossing VVZE - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering brandstoffen - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VNGR - Projectondersteuner Strategie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor managed IT infrastructure services - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

BOEI inspecties gemeentelijk vastgoed - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421 |...
Lees verder

Adviseur - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Milieuonderzoeken (water)bodem en wegverharding Bedrijvenpark Medel - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Volledig Pakket Thuis (VPT) tbv Dienst Justitiële Inrichtingen - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

RNLAF initial flight training capacity - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Opleiding en simulatie met...
Lees verder

programmamanagement PHS (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer) - Gemeente Boxtel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer van leidingwaterinstallaties - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Volledig Pakket Thuis (VPT) tbv Dienst Justitiële Inrichtingen - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Programmaleider Met Andere Ogen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Agile Master/Coach - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

10800001984 - JustID - OPS Engineer - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reconstructie Vennewatersweg Heiloo - Gemeente Heiloo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ontwikkelaar Gezinsgerichte Voorzieningen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Inhuur Flexwerkers 2021-2026 - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmanagement Ondersteuner - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

31161149 Planuitwerking V&R HLD Trance 4&5 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1 |...
Lees verder

Raamovereenkomst Keuring, reparatie en modificatie ISO-containers - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tussentijdse vervanging van horizontale en verticale binnenstoffering Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding levering meubilair locaties Katholieke Scholenstichting Utrecht - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-08-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

BGT-IMGeo metingen 2021-2022 - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Implementatieondersteuning Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Beluchting awzi Kortenoord en awzi Groenedijk - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Doorontwikkeling en applicatief onderhoud veilige afname client FACET - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Chauffeursdiensten 2020 - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoeren van oppervlaktebehandelingen op defensie-lokatie - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Hulp bij Huishouden SUN-gemeenten - Gemeente Urk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Burgerzaken & gegevens- en berichtenmakelaar applicatie - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie externe bloedafname - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bloedanalysediensten
Lees verder

Regio Zuid - Realisatie geluidswerende maatregelen Maastricht - onderdeel geluidsschermen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Replacement of manipulators in the HCL F1 cell - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

1-L-10279-19: GFE-containerbehuizing incl. toegangscontrolesysteem - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Overslag, Transport en Verwerken Glas AVU, Circulus- Berkel, ROVA en Twente Milieu - ROVA Regie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerken GFT Circulus-Berkel BV - Circulus-Berkel B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Turn-key voertuigen t.b.v. Technische Eenheden (TE) - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bestelwagens
Lees verder

"Actieve verwerving van vastgoed inzake de Wet Voorkeursrecht Gemeente aan de Koninginneweg-Oost te Hilversum” - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Redgereedschap - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitrusting voor...
Lees verder