dinsdag 25 augustus 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Software 2020 inzake Office- en Systemsoftware gemeente Oss - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Verhuurdiensten studentenhuisvesting Computechnion - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Digitale Parkeerhandhaving - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reconstructie vondelsingel fase 1 - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer en onderhoud gemalen en drukunits. - Gemeente Wierden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programmamanager Gebiedsontwikkelig - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Leveren van technische gebruiks- en verbruiksartikelen, gereedschap en klein materiaal WSHD 2020-2024 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervanging verlichting sportvelden gemeente Maasgouw - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Zelfsluitende kering Steyl-Maashoek - Waterschap Limburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Gemeentepagina - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

10100036564 DGRR / DRC Adviseur ICT ketenprojecten / Projectcontroller - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zelfsluitende kering Steyl-Maashoek - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gemeenten Regio Utrecht - Europees openbare aanbesteding Inhuur uitzendkrachten t/m schaal 8 - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31149471: Prestatiecontract Kunstwerken Oost-Nederland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

N207 Passage Leimuiden Fase 1 - Aanpassen Kruising - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Regiotaxi Haaglanden - Metropoolregio Rotterdam- Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Catering - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kantine- en cateringdiensten
Lees verder

beheer en onderhoud openbare verlichting - BEL Combinatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomsten Ingenieursbureau's - Gemeente Berg en Dal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

26.2020 senior adviseurs brandveiligheid - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Boeken en Abonnementen BUas - Stichting Breda University of applied sciences
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-07-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Amsterdam CS - Herinrichting en restauratie Cuypersgebouw - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur materieel inclusief bediening tbv. onkruid- en veegvuilbeheersing op verhardingen en uitvoering groenprojecten. - WSD
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

AI 2019-0695 Aanleg bruggen op 4 locaties op Zeeburgereiland - Sluisbuurt - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - Ontwikkeling, productie, levering en installatie van Stationsoutillage - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

MINBZK EA Taaltrainingen Direct Duidelijk - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afmelding: Onderzoek SARS-CoV-2 bij katten en honden - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Klanttevredenheidsonderzoeken - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwijderen van vet-, olie- en verfsporen op de weg (bij calamiteiten) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering t.b.v. NV Waterleiding Maatschappij Limburg - N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervanging verharding Graan voor Visch te Hoofddorp - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Jan van Beersstraat – Spoorwijk fase 5 rioolvervanging - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ontsmettingseenheid (OE) - Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Open House - Ambulante Jeugdhulp - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Prijsvraag pilotproject zwerfafval afvangen in het water van de Nieuwe Maas bij Vijfsluizerhaven - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Resultaten van prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Open-house pleegzorg en gezinshuiszorg - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Ontwikkelen, leveren en instandhouding van overwegbeveiligingsinstallaties - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NO Inhuur Manager programmabeheersing HWBP/A5H - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning headless cms - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

AI 2020-0067 Herinrichting Kerkstraat tussen Leidsegracht en Amstel - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst voor levering van diverse afval inzamelzakken - DAR N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dienstverlening inhuur externen DAS - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Regeneratie en onderhoud winputten - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

D20-03 - CJIB - Privacy Adviseur (GEB'er) - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Waakvlamovereenkomst calamiteitenafhandeling en onderhoud transportleidingen voor afvalwater - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Projectmanager Geluid (1 FTE), vanaf april 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leveren, bedrijfsvaardig installeren en onderhouden van loggers en sensoren voor beheer oppervlaktewater (DIG-10900) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Diverse tolkdiensten voor verschillende organisaties (2 opdrachten) - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Implementatie GI van IMX data - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Grafische vormgeving - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Juridische advies- en advocaatdiensten - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hulp bij het huishouden 2021 ev. - GRSK en Veldhoven - Bizob
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhouden bermen en watergangen - Gemeente Son en Breugel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Vergunningverlener (1.5 FTE), vanaf juli 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie AOV-verzekeringen - "Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht"
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud gebouwgebonden installaties - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Het leveren van chassis-cabine voertuigen, gesloten bestelwagens en lichte vrachtwagens - Gemeente Raalte
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212,...
Lees verder

Projectleiding verkeerseducatie ROVZ in basis- en voortgezet onderwijs en MBO/HBO 2021-2024 - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31159537: Ontwerpen en uitvoeren van- en testprogramma op de Innovatiestrook Kloosters A58 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Panoramabeelden - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Geldermalsen - Randweg Tricht S-P5019A - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitvoeringswerkzaamheden nieuwbouw school voor primair onderwijs 'De Odysee' te Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-02-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding huren en onderhouden van multifunctionals - Terra
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Zonopjedak Tilburg - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL...
Lees verder

Fysieke Boeken Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Jongerenwerk - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland...
Lees verder