donderdag 20 augustus 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Telemetriesysteem Rioolgemalen - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nadere offerteaanvraag inhuur Civiel technische Projectleider-werkvoorbereider kunstwerken in wegen - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuisdiensten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Raamovereenkomst High Intensity Tactical Training containers - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nationale aanbesteding "Raamovereenkomst maaien oevers Beatrixkanaal" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Marktconsultatie Categorie (standaard) Software - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Advies over software
Lees verder

EUA Hoog volume laboratoria Covid-19 (Sars-Cov2) capaciteit - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU OPO IJmond - Schoonmaak SBO De Boekanier - Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Speelvoorzieningen - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND...
Lees verder

Europese aanbesteding Brandverzekering Gemeente Stede Broec - Gemeente Stede Broec
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL...
Lees verder

Specialistische reiniging openbare omgeving - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL...
Lees verder

Maaien gazons - De Meerlanden Holding N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Onkruidbeheersing - De Meerlanden Holding N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Schoonmaak & Glasbewassing - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - Ontwikkelaar data visualisatie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Meetbenodigdheden - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding flexibele inhuur personeel - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regio NoordOost - Beheer en onderhoud van de monitorings-, bedienings- en besturingsinstallatie van TTI Spoortunnel Nijverdal - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Rapport periodieke afkondiging gegunde opdrachten uit DAS NWO (Q2 - 2020) - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst diverse Snijladingen - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats...
Lees verder

Nieuwbouw MFA De Roef 2.0 te Harderwijk, perceel 2 en 3 - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-09-2020...
Lees verder

Aanbesteding Jeugdhulp Zeeland 2020-2023 (open house) termijn 4 2020 - Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Veluwe 2 - Afwijkingen Prestatie Gericht Onderhoud - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst inkoop bomen en heesters - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BMV Heerlerbaan - aanbesteding ontwerpteam - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Multifunctionals - Quo Vadis. Stichting voor interconfessioneel (k/pc), katholiek en protestants-christelijk basis- en speciaal onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Flexibele Arbeidskrachten & Receptie- en Beheersdiensten - Stichting Hogeschool voor de Kunsten/HKU
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rioolrenovatie 2020-2024 - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 | Procedure:...
Lees verder

Leveren van technische gebruiks- en verbruiksartikelen, gereedschap en klein materiaal WSHD 2020-2024 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Coƶperatie ParkeerService U.A. - Europees openbare aanbesteding Accountancy - Coƶperatie ParkeerService UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Weerselo renovatie en hardheidsverlaging - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie exploitatie zwembad(en) Heerlen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Datavisualisatietool - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Opleidingen voor handhaving in de openbare ruimte - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie exploitatie zwembad(en) Heerlen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AI 2020-0105 Geotechnische onderzoeken kademuurvernieuwing cluster 2, 4, 5 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Verlichting Asten en Someren 2021-2024 - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaste en mobiele telefonie Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Aqualysis - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding Grondstoffen Horecaopleidingen - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Netwerkcomponenten, Support en Diensten - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Meerjarenbestek dagelijks onderhoud 2020-2024 - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Netwerkcomponenten UvA/HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Trainingen t.b.v. werven en selecteren voor een inclusieve Rijksoverheid - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Aanschaf verzuimsoftware ARBO diensten - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder