dinsdag 18 augustus 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Piano's en vleugels, conservatorium maastricht, Zuyd Hogeschool - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Total engineering Nieuwbouw Nijmegen Zuid - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31087869: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Tunnelsysteem A2 Maastricht, in het beheersgebied van Rijkswatertstaat Zuid-Nederland, district Zuid-Oost - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Adviseur Kennisdeling/regio/uitvoeringsmonitor - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Total engineering Nieuwbouw RBT Nijmegen Noord - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Debietmeetnet - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

IT auditor - cluster M&C - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Customer Service Diensten - Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Atlassian beheer & changes - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme Drankenvoorziening - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding zaaksysteem - Gemeente Nieuwkoop
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Duurzaam Gas - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WFRL-11-15951 Schilderwerk en glaszetten - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Collectie Beheer Systeem - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Stimulerend Toezicht in het kader van energiebesparing bij bedrijven - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NO Inhuur adviseur Subsidiewerving - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering t.b.v. NV Waterleiding Maatschappij Limburg - N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Circulaire kantoorinrichting en advisering - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Bemonsteraar, project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Programmamanager voorbereiding implementatie PGB2.0-systeem bij gemeenten - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Automated Object Detection of Counter Improvised Explosive Devices objects of interest - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering verlichtingsspots museale objectverlichting - Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Vertaaldiensten Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

(Ver)plaatsen gelijkrichterstation Zuiderparkweg - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Chauffeurs- en taxidiensten - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Giraal Betalingsverkeer van het Rijk - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EC&M overeenkomst voor de vervanging en onderhoud van de verlichting parkeergarage Euroborg en in de - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Warme Dranken - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delfzijl en...
Lees verder

Sanering voormalige stortplaats Woltersum - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

ICT End User Devices - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Afvalstroom bewerkt hout kwaliteit B - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bank Transfer Services of the Government - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Drain Parallel Boulevard Noordwijk - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanneming t.b.v. nieuwbouw politiekantoor Den Haag - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure:...
Lees verder

31121330: Integrale uitbesteding diensten Overnachtingshaven Spijk - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2017 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Inhuur Flexibele Professionals - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Bouwkundig onderhoud en kleinschalige aanpassingen - Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding ICT Diensten - Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Stafbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ICT hardware Gemeente Woerden - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) inhuur personeel - Gemeente Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inspectie, onderhoud en storingsherstel UPS installaties - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dienstvoertuigen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Peuteropvang met VVE gemeente Tholen - Gemeente Tholen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de dienstverlening van Inhuur flexibel extern personeel t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND...
Lees verder

Startup in Residence Nothern-Netherlands - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Mobiele telefonie - GBLT - 2020 - Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Gerechtelijke inning in het buitenland - IUC-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Juridische dienstverlening
Lees verder

Marketing en Communicatie - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Inhuur tijdelijk personeel Tribuut - Tribuut Belastingsamenwerking
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering en onderhoud Geluidsmeetapparatuur - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Financieel software pakket t.b.v. de OWO-gemeenten - Gemeente Weststellingwerf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Tweede Kamer der Staten-Generaal - EA Verhuisdeinsten - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Full service marketing communicatiebureau - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder