vrijdag 14 augustus 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Magnetische Inductieve Doorstromingsmeters - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-08-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

AI 2020-0129 Inzameling van Huishoudelijk Textiel - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Catering - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NHL Stenden EA Onderhoud Installaties - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en plaatsing van abri's - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Meerinzicht Contractmanager - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Gevechtskleding basis (met en zonder permethrine) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EUA Hoog volume laboratoria Covid-19 (Sars-Cov2) capaciteit - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Microsoft licenties voor de gemeente Alkmaar - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bouwteam samenwerking "reconstructie IJsselmondse knoop" - Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Coördinator/senior functioneel beheerder - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DBM Biomassa installatie - De Meerlanden Holding N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL...
Lees verder

Aanleg en Onderhoud Leidingtracé - De Meerlanden Holding N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329...
Lees verder

Senior tester / functioneel beheerder parkeren - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gulfstream G-650 technical training - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats...
Lees verder

Consultancy diensten Data gedreven toezicht AFM - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Meerinzicht Strategisch Financieel Adviseur - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Huisstijl Drukwerk - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

31146533: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van vaargeulen en havens in de regio Noord Nederland en Midden Nederland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-10-2020...
Lees verder

Gemeente Harderwijk Onderhandelaar / Verwerver - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groothandelsfunctie klinische en poliklinische apotheek (VUmc, AMC en ZHA) - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Marktconsultatie Energie Management Systeem - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Advies inzake efficiënt...
Lees verder

Raamovereenkomst Keuringen en Onderhoud aan Industriële Stofzuigers en Stofafzuiginstallaties - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Harderwijk Projectleider toegankelijkheid openbare ruimte - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf en implementatie Stadspas gemeente Apeldoorn - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfsafval (Rapid Impact Contracting) - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ondersteuning bij verwerving en realisatie van Europese subsidie projecten - Mijnwater B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Wmo hulpmiddelen - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Gemeente Harderwijk Beleidsadviseur Wonen/Volkshuisvesting - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Netwerkcomponenten, Support en Diensten - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nadere offerteaanvraag Inhuur/detachering teamleider assetmanagement - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Harderwijk Senior Planeconoom - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nadere offerteaanvraag inhuur coördinator Geodata - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Harderwijk projectmanager omgevingswet - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Acceptatie en verwerking puin - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Afvalverzameling en –verwerking
Lees verder

Gemeente Ermelo adviseur RO - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Inburgeringstrajecten Rivierenland - Regio Rivierenland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

AI 2020-0182 Ecologische Monitoring en Inspectie (M&I) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Uitbesteden Next Generation Sequencing - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nadere offerteaanvraag inhuur kostendeskundige - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountant - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nadere offerte inhuur ondersteuner Onderhoudsbeheersysteem - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nadere offerte Inhuur Senior manager projectbeheersing - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A08.113 Realisatie brug Poelgeest Gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding advies- en ingenieursdiensten - Gemeente Midden-Drenthe - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL...
Lees verder

Productie en levering van waardepapieren t.b.v. het ministerie van Justitie en Veiligheid - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Relatiegeschenken - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ERP systeem - VU medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schade-afhandeling langs de provinciale wegen in Gelderland - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Inhuur Personeel Kentalis Onderwijs - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering standaard software licenties - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Zelfrijdende voertuigen vliegveld Rotterdam The Hague Airport en de metrohalte Meijersplein. - RET N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: | CPV: Bussen voor openbaar...
Lees verder

VNGR - Communicatieadviseur Common Ground - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Tankautospuiten Saba en Sint Eustatius - Rijksdienst Caribisch Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Applicatiediensten 2021 - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder