donderdag 13 augustus 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Accountantsdiensten - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Netanalyse vervoersvraag 2030 en tussentijdse netanalyses - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beveligingsdiensten - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie bruggen en paviljoens IJburg - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Gladheidbestrijding, gemeente Voorst-2020 - Gemeente Voorst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Leermiddelen Studentenfonds Albeda - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND...
Lees verder

Hoofdader: zaaksysteem/DMS/RMA - Gemeente Langedijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en...
Lees verder

Meerinzicht Financieel Adviseur Meerinzicht - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-D-08473-20: Psychische diagnoses en begeleiding - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Zeewolde Beleidsmedewerker Duurzame Energie - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maatschappelijke opvang gemeente Venlo 2021 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verkenning digitale transformatie - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dranken automaten ten behoeve van de gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-10-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Werktuigbouwkundig onderhoud van de gemeente Alkmaar - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud en nieuwbouw beweegbare fysieke afsluitingen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Opvang slachtoffers huiselijk geweld Noord- en Midden-Limburg - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Pool voor bestuurlijk complexe opdrachten jeugd - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Gladheidsbeheersing Rozenburg - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verbetering binnenklimaat stadhuis Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gemeente Ermelo Jurist Anterieure Overeenkomsten - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Upgrade Stadshart Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Bladruimen, gemeente Apeldoorn, 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meerinzicht Afdelingsmanager Klantondersteuning - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Research Innovatie ten behoeve van Operations Research - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gemeente Ermelo Trainee Junior Bouwplantoetser - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vaste en mobiele telefonie Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Aqualysis - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Mobieletelefoondiensten
Lees verder

Snelle DNA-straat Limburg - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Meerinzicht Inkoopadviseur - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31087869: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Tunnelsysteem A2 Maastricht, in het beheersgebied van Rijkswatertstaat Zuid-Nederland, district Zuid-Oost - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Hosting, beheer en doorontwikkeling Kennisbank - Stichting ICTU
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Kantoorartikelen - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

SHN2010 Slachtofferhulp Nederland Projectleider Prototype en Experimenten team - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10600069347 OM Solution Architect Ontwikkelhuis - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gemeente Zeewolde Projectleider Uitvoering - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Accountantsdiensten tbv Kennisnet - Stichting Kennisnet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst levering fijnstofmonitoren ten behoeve van de luchtkwaliteitsmeetnetten in Nederland - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meerinzicht Directeur Domein Sociaal - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur personeel OBP (Onderwijs Beheerspersoneel en Surveillanten). - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Ontwikkeling EULYNX Objectcontrollers voor ProRail legacy systemen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Dienstverlening klanttevredenheidsonderzoek Paresto - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Ermelo Adviseur Accommodatiebeleid - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Snow-operation Tooling - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10100034581 DI&I Data engineer - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur personeel OBP (Onderwijs Beheerspersoneel en Surveillanten). - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Inhuur personeel OP - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Meerinzicht Implementatiemanager - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf Confocal Laser Scanning Miscrosoop - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND...
Lees verder

Europese Openbare aanbesteding: Horecabenodigdheden - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Communicatieadvies en uitvoering van -middelen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Meubilair - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van Standaardprogrammatuur en daaraan gerelateerde Dienstverlening ten behoeve van het ministerie van Justitie en Veiligheid en een aantal publiekrechtelijke instellingen - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontgraven velden 6 en 9 Nieuw Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-08-2020...
Lees verder

Snelfietsroute Tilburg - Breda, gedeelte Tilburg - station Rijen - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Experts (international and local) for Business Export Coaching, Institutional Development and Sector Branding activities in the Olive Oil sector in Jordan - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Saas- dienst voor een Omgevingsbeleidscomponent - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Koffie, Snack- en Frisdrankautomaten (KSF) - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland...
Lees verder

Storage-oplossingen - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Werkcoƶrdinatie Regiotram Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 |...
Lees verder

1-D-12345-19 De beste Pensioenregeling voor Ro!Entree - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-54321-20 De beste pensioenregeling voor SSC Flex - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: NLP Trainingen - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gespecialiseerde...
Lees verder

Debiteurenbeheer gemeente Schiedam - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-08-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder