maandag 31 augustus 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Aanbiedingsbrief bij rapport 'Investeren in herstel en groei van het mkb'

Aanbiedingsbrief bij rapport 'Investeren in herstel en groei van het mkb'
Staatssecretaris Keijzer biedt het rapport 'Investeren in herstel en groei van het mkb' aan dat is opgesteld door het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Het rapport gaat in op de gevolgen van en mogelijke oplossingen na de economische crisis als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Regeling Subsidie financiering Vaste Lasten MKB COVID-19
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de Regeling Subsidie financiering Vaste Lasten MKB COVID-19.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over onverwacht hoge kosten mobiel datagebruik
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het voorkomen van onverwacht hoge kosten bij mobiel datagebruik.
Lees verder

Kamerbrief met nadere reactie op rapport over investeringen in medicijnontwikkeling
Staatssecretaris Keijzer geeft een nadere reactie op het SOMO-rapport 'Overpriced: Drugs developed with Dutch Public Funding'. Een van de conclusies uit dit rapport is dat er publiek geld wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van geneesmiddelen zonder dat daarbij concrete voorwaarden worden gesteld aan de toegankelijkheid voor de patiënt en de prijs van het eventuele product dat de markt haalt.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het niet isoleren van opslagtanks voor olie
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het niet isoleren van opslagtanks voor oliën die warm gehouden moeten worden.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het onmiddellijk stopzetten van biomassa
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het onmiddellijk stopzetten van biomassa.
Lees verder

Aanbieding nota van wijziging wetsvoorstel grondslag energie-audit
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit.
Lees verder

Nota van wijziging wetsvoorstel grondslag energie-audit
Nota van wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit.
Lees verder

Memorie van toelichting 5e Incidentele Suppletoire Begroting EZK (XIII)
Toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 (5e incidentele suppletoire begroting inzake het Steun-en herstelpakket).
Lees verder