dinsdag 25 augustus 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Aanbieding kabinetsreactie op witboek buitenlandse subsidies op de interne markt

Aanbieding kabinetsreactie op witboek buitenlandse subsidies op de interne markt
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer het oordeel van het kabinet over het witboek buitenlandse subsidies op de interne markt van de Europese Commissie.
Lees verder

Kabinetsappreciatie witboek buitenlandse subsidies op de interne markt
Oordeel van het kabinet over het witboek van de Europese Commissie over buitenlandse subsidies op de interne markt. Met dit witboek schetst de Commissie de contouren van mogelijke instrumenten die de verstorende effecten van subsidies en andere overheidsondersteuning door derde landen op de interne markt moeten tegengaan.
Lees verder

Kamerbrief vervolgproces artikel 47-aanvraag PostNL
Staatssecretaris Keijzer beschrijft haar vervolgstappen nadat de rechtbank Rotterdam de vergunning voor het samengaan van PostNL en Sandd heeft vernietigd. Deze vergunning was verleend op grond van artikel 47 van de Mededingingswet.
Lees verder

Regeling openstelling subsidies 2020 voor verlenging Beleidsexperiment menselijk kapitaal
Regeling voor het verlengen van de EZK- en LNV-subsidies voor subsidiemodule Beleidsexperiment menselijk kapitaal. Deze module heeft als doel oplossingen te vinden voor nadelen die mkb-ondernemers tegen houden om de leercultuur in hun bedrijf te verbeteren.
Lees verder

Kamerbrief over verlenging Subsidiemodule Beleidsexperiment menselijk kapitaal
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de verlenging Subsidiemodule Beleidsexperiment menselijk kapitaal.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het ontwerpinstemmingsbesluit Winningsplan Nedmag en de zoutwinningsactiviteiten in Zuidwending
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het ontwerpinstemmingsbesluit Winningsplan Nedmag en de zoutwinningsactiviteiten in Zuidwending.
Lees verder

Beantwoording Kamervraag over het Europees voorstel voor Europese klimaatwet
Minister Wiebes beantwoordt een nadere  vraag over het Europees voorstel voor de Europese klimaatwet.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over verlenging opsporingsvergunningen voor olie en gas aan Vermilion
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het verlengen van opsporingsvergunningen voor olie en gas aan Vermilion zonder aan wettelijke criteria te voldoen.
Lees verder

Kamerbrief stand van zaken immateriƫle schade Groningen
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de werkwijze van het Instituut Mijnbouwschade Groningen bij immateriƫle schade.
Lees verder