dinsdag 18 augustus 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over voornemen lening voor doorstart Apotex

Kamerbrief over voornemen lening voor doorstart Apotex
Staatssecretaris Keijzer en Minister van Ark informeren de Tweede Kamer over het plan een lening met voorwaarden te verstrekken aan InnoGenerics B.V. Dit is een Nederlands initiatief om de geneesmiddelenfabrikant Apotex van het Indiase moederbedrijf Aurobindo over te nemen.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over investeringen in de plasticindustrie
Minister Hoekstra van Financiën laat de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Financiën, de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, weten de vragen over investeringen in de plasticindustrie zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
Lees verder

Kamerbrief over Jaarverslag Adviescollege Toetsing Regeldruk
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over Jaarverslag Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) 2019.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over vrijkomen glasscherven en brokstukken uit zonnepanelen bij hevige brand
Minister Wiebes laat de Tweede Kamer weten dat hij de vragen over het vrijkomen van glasscherven en andere brokstukken uit zonnepanelen bij hevige brand niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over onderzoek subsidiëring fossiele brandstoffen
Minister Wiebes laat de Tweede Kamer weten dat hij de vragen over een onderzoek naar subsidiëring van fossiele brandstoffen niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden.
Lees verder

Kamervragen over extra zandsuppletie ten behoeve van bodemdaling Waddenzee
Minister Wiebes beantwoordt vragen over extra zandsuppletie ten behoeve van bodemdaling Waddenzee.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over gaswinning Pernis
Minister Wiebes beantwoordt vragen over de gaswinning in Pernis.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over schrappen banen bij Eaton Hengelo
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'Eaton in Hengelo schrapt 300 arbeidsplaatsen'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht Het aangekondigde banenverlies bij Eaton in Hengelo
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'Het aangekondigde banenverlies bij Eaton in Hengelo'.
Lees verder