maandag 31 augustus 2020

Inschrijving Duits-Nederlandse Prijs voor de Economie 2020 is geopend

Inschrijving Duits-Nederlandse Prijs voor de Economie 2020 is geopend
De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) is op zoek naar ondernemingen en projecten met grensoverschrijdend succes – ondanks of misschien zelfs vanwege de coronacrisis. Economie & onderwijs
Lees verder

Kosteloos ontwikkeladvies geeft zicht op arbeidsmarktmogelijkheden
Werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen per 1 augustus kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Economie & onderwijs
Lees verder

Webinar over zakendoen in Turkije
Ondernemingsorganisatie VNO-NCW, de stichting voor internationaal ondernemen NLinBusiness en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseren op 17 september het webinar 'Zakendoen in Turkije'. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Consultatie over afschaffen geborgde zetels waterschappen
Op verzoek van de minister van Infrastructuur start het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) een digitale consultatie om alle belanghebbenden de gelegenheid te geven om te reageren op het advies van de commissie-Boelhouwer 'Geborgd gewogen. Milieu & ruimte
Lees verder