maandag 17 augustus 2020

AP: Privacy corona-app gebruikers nog onvoldoende gewaarborgd

AP: Privacy corona-app gebruikers nog onvoldoende gewaarborgd
De privacy rond corona-app CoronaMelder is nog onvoldoende gewaarborgd. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat de minister afspraken moet maken met Google en Apple over de software die zij leveren voor de inzet van de app, dat er een wet moet komen om de inzet van de app goed te regelen en dat duidelijk moet worden dat de servers die de app gebruikt ook veilig zijn. De AP adviseert het kabinet de app pas in te zetten als de adviezen zijn opgevolgd.
Lees verder