donderdag 30 juli 2020

Sessie 6: Webinar DKTI Transportinnovatie - Licht vrachtvervoer

Sessie 6: Webinar DKTI Transportinnovatie - Licht vrachtvervoer

Wilt u meer weten over de ervaringen en lessen van andere DKTI-projectdeelnemers? Volg dan in september 1 of meerdere van onze webinars over voertuigproductie, laadinfra, vrachtvervoer en waterstofinfra.

Een flink aantal DKTI-projecten is volop in uitvoering: ondernemers doen allerlei nieuwe ervaringen op met innovatieve technieken, het regelen van vergunningen en het ontdekken en uitbaten van nieuwe markten. Projectdeelnemers vertellen online over hun belangrijkste lessen en daarover gaan we in gesprek met elkaar.

Lees verder

Tovertafel creƫert geluksmomenten in de zorg

De kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met dementie, dat is de wens van ondernemer Sjoerd Wennekes. Met de Tovertafel wil hij dit doel bereiken. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld.

Wereldwijd neemt het aantal mensen met dementie toe, terwijl de zorgbudgetten onder druk staan. Active Cues heeft de Tovertafel bedacht: een tafel met interactieve lichtprojecties. Op deze tafel kunnen mensen met dementie spelletjes doen en genieten, maar ook contact maken met hun familie en verzorgers.

Lees verder

Tegemoetkoming Vaste Lasten stand van zaken

Sinds de opening van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) op 30 juni heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ruim 21.800 aanvragen van ondernemers ontvangen.

Lees verder

Registreer voor 31 augustus 2020 in LORI-database voor pluimveecontingenten vanaf 2021

Nieuwsbericht 20.054 – Wilt u invoercertificaten voor pluimveecontingenten aanvragen die ingaan op of na 1 januari 2021? Dan gelden er nieuwe voorwaarden.

Lees verder

Shell en Eneco bouwen derde windpark op zee zonder subsidie

Het CrossWind consortium gaat het derde subsidieloze windpark op de Nederlandse Noordzee bouwen en exploiteren. Dit komt in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord).

Lees verder