maandag 20 juli 2020

Privacy shield voor doorgifte naar VS ongeldig verklaard

Privacy shield voor doorgifte naar VS ongeldig verklaard
Het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU) heeft het EU-VS privacy shield (privacyschild) ongeldig verklaard. Dat betekent dat organisaties in de EU geen persoonsgegevens aan de Verenigde Staten (VS) meer kunnen doorgeven op grond van het privacy shield. Volgens het Hof bieden modelcontracten daarentegen nog wél een geldige grondslag voor doorgifte van gegevens naar de VS.
Lees verder