donderdag 9 juli 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Europese aanbesteding Accountantsdiensten - Terra
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groningen NL11 |...
Lees verder

ANPR-camera's - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantsdienstverlening - STC-Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31151613: Raamovereenkomst leveren ballenlijnen stormvloedkeringen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Maatwerkvoorziening Wmo 2020-2026 - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

School- & Kantoormeubilair - OPOZ
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer & onderhoud Buitensportaccommodaties (velden & buitensportvoorzieningen) - Gemeente Nijkerk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Beheer en Onderhoud Digitale Watertoets - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie tbv verlengen technisch levensduur ADCP systemen inclusief onderhoud - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Allround Vormgeving en drukwerkbegeleiding - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Camerabeveiliging en inbraakmeldsysteem Science Park UvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

10600065905 Openbaar Ministerie Oracle Expertise Cloud - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

25.2020 projectmanager brandveiligheid O&B - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Liftonderhoud diverse gebouwen - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 |...
Lees verder

Experience Architect en Bouwer Experience voor het World Food Center Experience te Ede - Stichting World Food Center Experience
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Migratie van Livelink naar Sharepoint - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Market Consultation Ethical Review - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bodem-, asbest- en verhardingsonderzoeken - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

EU aanbesteding Grondstoffen Horecaopleidingen - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

1-L-10744-19: De beste leverancier van hekwerken voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2020-0118 Maaiveldinrichting Centrumgebied Nieuw West Fase 1 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-08-2020...
Lees verder

31132285: Het ontwerpen en verbouwen van het Drechttunnelgebouw tbv regionaal verkeerscentrum - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-05-2018 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Herinrichten Verkeerspost 0 ivm RIVM-maatregelen - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Leermiddelen SCOH - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Biologisch gecertificeerd veevoer - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Exploratie en Ontwikkelplan Aardwarmte Nederland - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Onderhoud riool- en watergemalen - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Minitender #4 Processing SCAN - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Actualisatie kostennormen en metingen tijdnormen - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud gebouwgebonden installaties - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2310 Grootonderhoud N315 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie doorontwikkeling natuurbrandverspreidingsmodel - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Datanetwerk Proces Automatisering Waterbeheer - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: WAN-diensten
Lees verder

Uitzendkrachten 2020-2024 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Reconstructie Burg. Geuljanslaan en Bis. Lindanussingel - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422 |...
Lees verder

4-D-30228-19: Inhuur personeel op civieltechnisch gebied - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31156754: Landelijke aanpak Calamiteitenbestrijding Waterverontreiniging, kleine objecten en beheer en onderhoud oliebestrijdingsmaterieel - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

18417432 - Inhuur Ondersteuning WSM Managers - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2 Vrachtwagens met haakarm en autolaadkraan - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Verwerving Time out plaatsen - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Accountmedewerker NRPZ - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Informatieanalist - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie RWZI Houten Ozoninstallatie - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vervanging Redactiesysteem Rijnmond - Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Flexibele arbeid Financiële specialisten - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud asfaltverhardingen (2021-2024) - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vervanging werkplek hardware - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leermiddelen - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Installatietechnisch onderhoud gemeentehuis Venray (Elektrotechnisch, Werktuigkundig en WKO-bronnen) - Gemeente Venray
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

BZK ROVK Standaard & Agile testdiensten in overbrugging (STATION) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Outsourcing ICT - Driestar educatief
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

200001GSD Aanschaf en onderhoud Kraantrechtervoertuig Gemeente Sliedrecht - Gemeente Sliedrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A, NEDERLAND...
Lees verder

Nationaal openbare aanbesteding exploitatie en beheer Sportcomplex De Joffer Voerendaal - Gemeente Voerendaal
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Ophogen en herinrichting Ambachtenbuurt - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering en installatie van laboratorium apparatuur en meubilair VISTA college - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Werkplekhardware en aanverwante producten en diensten - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bestuurlijk Besluitvorming systeem - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder