dinsdag 7 juli 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Levering fietsparkeervoorzieningen A3.584.218 - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

aanbesteding verhuiscoordinator - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

RTGB training Buitengewoon Opsporingsambtenaren Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud Parkeerinstallaties - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Osseointegratie - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Orthopedische protheses
Lees verder

Aansprakelijkheids- en werknemersschadeverzekering - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Touchscreens Stichting Saam - Stichting Saamscholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

1-L-12861-20: Kerstgeschenken - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering Biologische veiligheidskabinetten (BVK 2 filters) - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

16500 Adviesopdracht Heliport Nationale Politie & Mobiel Medisch Team op de Vliegbasis Volkel - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

UEM (ICT ondersteuning vanaf 2e lijn) - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Warme Dranken en bijbehorende Dienstverlening - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Stichting Clusius College
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Print-, kopieer- en scanvoorzieningen - Stichting Clusius College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31141466: Visbemonstering uiterwaardwateren Rijntakken 2019-2020 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

MBO Student Informatie Systeem - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

AI 2020-0163 Inzameling & verwerking luier en incontinentiemateriaal - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regiebestek Reiniging en Inspectie riolering 2020-2024 & Regiebestek Sleufloos reparatie- en reinigingswerk riolering 2020-2024 - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leermiddelen - Stichting voor christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag voor Veenendaal en omgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verhuisdiensten - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dieptereiniging ICT Hardware - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding inhuur personeel - Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schilderonderhoud Gemeente Oost Gelre - Gemeente Oost Gelre
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie voor ULTRA (Utrecht Lightrail Tram Architecture) - Provincie Utrecht
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Schoonmaak - Iris Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Overijssel...
Lees verder

Inkomensconsulent Telefonie Tozo 10 fte - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp / Son en Breugel - Gemeente Son en Breugel
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Power Transformers 50-10 kV - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

"Regieovereenkomst Domein Ruimte, team Stadsbeheer en team Stadsingenieurs" gemeente Heerlen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviesdiensten Regionale Energie Strategie - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-08-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding "Kennedylaan, vervangen verharding (buiten Ring)" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Dienst Bodycams 2020 - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Herwaardering en afhandeling bezwaar Wet onroerende zaak - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

O.11447 | Raamovereenkomst | Bodemonderzoeken voor vastgoedtransacties en projecten van het Rijksvastgoedbedrijf - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-W-00231-20: Posthumalaan aanleg keerlus tramspoor inrichting - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Chirurgische endoscopietorens, optieken en toebehoren - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

18136 | Vervangen beveiligingsinstallaties, DIOO en renoveren douches afdeling A, B en D PI Zwolle te Zwolle - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Overijssel NL211...
Lees verder

Inkoop (SAS) Maatschappelijke opvang basis- en maatwerkvoorziening - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Heraanbesteding temperatuurmonitoring ten behoeve van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Telefonieoplossing i.c.m. vast / mobiel integratie ten behoeve van ROC Gilde Opleidingen - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL...
Lees verder

Ontwikkelaar Bedrijfsvoering - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Jurist vergunningverlening bebouwde omgeving A - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Omgevingsregisseur - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2323. traject 11, N310 Papendal - Otterlo - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Asbest saneren - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor het verwijderen van...
Lees verder

DAS Leveringen hulpstoffen tbv het reinigen van rookgassen - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Print- en kopieervoorzieningen ten behoeve van STC Group - STC-Group
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectleider Verbeteragenda hulpmiddelen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Marktverkenning verdunningsreeksappraat ten behoeve van het RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Uitzendkrachten - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Maaien watergangen en retenties gemeente Reusel-De Mierden - Gemeente Reusel- DeMierden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel systeem, gemeente Someren - Gemeente Someren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie 'Oefenomgeving accounting, wiskunde en statistiek' - 'Online practice environment accounting, mathematics and statistics' - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor e-leren
Lees verder

Project sturing en inkoop Sociaal Domein Noord-Limburg 2022 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Overige gemeenschaps-, sociale...
Lees verder

Selectie uitvoerende partijen (ver)nieuwbouw Bossche Vakschool - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder