zaterdag 4 juli 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Groenonderhoud Tuin & Erf Team 1 - Rivierengebied - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Self Service Analytics & Reporting - EU-399 - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding zonneparken Westelijke en Zuidelijke Randweg - Havenbedrijf Moerdijk N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie digitaal netwerk meldkamersoftware portofonie - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding voor de sociale en specifieke dienstverlening Programma Sport aan de Maas 2021 - 2022 - Gemeente Horst aan de Maas
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Digitaal netwerk meldkamersoftware portofonie - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Mobiliteitsdienstverbanden gemeenten Venlo, Venray en Weert - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Veluwe Natuurherstelmaatregelen Natura 2000 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

Herinrichting en rioolaanleg Kleurenbuurt-Zuid - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 | Procedure:...
Lees verder

Communications adviser for Valuing Water Initiative - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Water Registratie & Intelligentie Systeem - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur Projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Klein, dagelijks, periodiek onderhoud Houten en Stalen Kunstwerken - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Markconsultatie Modernisering gebouwbeheersysteem Priva - Wageningen University & Research
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Installatie van meet-,...
Lees verder

EU Aanbesteding: Inhuur Bouwbegeleiders (perceel 1) en inhuur Bewonerbegeleiders (perceel 2) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m juni 2020 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 57427 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur ondersteunende processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Brokerdiensten inhuur ICTAR - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Restbestek Fochteloerveen - Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Onderhoud en renovatie daken - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

EU-387 Hygiënediensten - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m juni 2020 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 61118 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur primaire processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Warme dranken - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw Sportcentrum Zaltbommel - Gemeente Zaltbommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Gelderland...
Lees verder

Concessie Zaanstreek-Waterland 2022 - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VWS - EA - Bouw mee aan een duurzaam MDT - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

selectie ontwerpteam (total engineering) Museum Prinsenhof Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding E-HRM en Salaris dienstverlening - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Filestaartbeveiliging in niet-gesignaleerd gebied - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Beheer & onderhoud Buitensportaccommodaties (velden & buitensportvoorzieningen) - Gemeente Nijkerk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderhouden...
Lees verder

e-HRM en salarisadministratie - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maaien keringen AGV - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2020037 Uitvoeren van Boomveiligheidscontrole en dataregistratie - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie - E-HRM(Personeelsadministratie)systeem en salarisverwerkingssysteem - Windesheim - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Strategisch Alignment IUC19-633 - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionals (DIG-11280) i.s.m. HH Schieland en de Krimpenerwaard - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Softwarediensten: registreren, beheren en distribueren van (basis- en kern)gegevens - Gemeente Diemen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Ouder-Amstel (DUO gemeenten) (Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Raamovereenkomst Gladheidbestrijding - Provincie Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Sneeuwruimingsdiensten
Lees verder

Warme en koude drankenvoorziening - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

integraal ontwerpteam Open Club Klimmen - Gemeente Voerendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Bouwrijp maken deelplan 7, Fase 4 Westpolder/Bolwerk te Berkel en Rodenrijs - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

De Kompanjie - EOA Raamovereenkomst levering bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

vrijwillige transparantie levering gebogen hout Werkplein Fivelingo - Werkplein Fivelingo
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Datalijnen voor rioolinstallaties - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AT/2020/15: Marktconsultatie Strategie Vlootontwikkeling, Vlootprogramma en Inkoopstrategie - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Strategie- en...
Lees verder

Microsoft licenties - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groepsgewijze monsterafname en -analyse in het kader van Bedrijfsgezondheidszorg - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

22072 | Herstel breedplaatvloeren rechtbank Zwolle - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Airco's - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-08-2020...
Lees verder

Projectmedewerker Projectmanagementbureau (PMB), cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Technisch projectleider - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Audiovisuele middelen gemeentehuis Borculo - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Insurance Offshore Assets Primary - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Safety Leadership Program - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31159378: Projectbeheersing Zee en Delta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder

Preventief- en correctief onderhoud beweegbare Kunstwerken, pompputten en olieafscheiders - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

A08.75.2020 Leveren van Verkeersregeltoestellen - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor applicaties diplomawaardering - Stichting Nuffic
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Functioneel beheer en onderhoud en doorontwikkeling Exact applicaties - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding groenrenovaties 2020-2021 Assen-Oost en Kloosterveen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Kolken reinigen Hardenberg en Ommen - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Securitydienstverlening - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding voor levering en onderhoud bedrijfsvoertuigen (dieselvariant) Gemeente Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Insurance Offshore Assets Excess - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Slootwerk polders Waterschap Amstel, Gooi en Vecht - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Accountant Dienstverlening - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare nationale aanbesteding bedrijfsgezondheidszorg Protestants Christelijk Basisonderwijs Amersfoort - Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

9-D-11978-20: Openbare aanbesteding beheer en onderhoud woningportefeuille van de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-14616-19 de beste vervoerder voor de afdeling Materiaalvoorziening van de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerper visuele communicatie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder