vrijdag 31 juli 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Sociaal Medische Advisering BAR-organisatie - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst Onderhoud speelvoorzieningen en-terreinen - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Intermediair voor de inhuur van personeel - Eerste Kamer der Staten-Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Rijinstructiecapaciteit ten behoeve van Optische en geluidsignalen (OGS) gerelateerde opleidingen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Gemeente Vlaardingen - Accountant - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf LIMS, ELN, beheer Biobanken en aanvullende diensten - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Herinrichting Frederiksoord 2.0 fase 3 - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-09-2020...
Lees verder

Regiotaxi Haaglanden - Metropoolregio Rotterdam- Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Marktconsultatie Wegastraat Den Haag Sale & Leaseback - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: | CPV: Volledige of...
Lees verder

Straatvegen en onkruidbestrijding verhardingen gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Draagbare Gasdetectie apparatuur - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Samenwerkingspartner Slibeindverwerking - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog...
Lees verder

D&B Sporthal Diemen - Gemeente Diemen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Outplacement tbv hoger management - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verhuizingsdiensten - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

OEK.21 - Onderhoud elektrotechnische en klimaattechnische gebouwinstallaties rijksgebouwen 2021-2025 (E&K-contract) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Circulaire Warme en koude Drankenvoorziening gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-03-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

EA Beheer, onderhoud en upgrade telefoniecentrale - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding sanitaire voorzieningen via RIC methodiek voor de gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

A08.75.2020 Leveren van Verkeersregeltoestellen - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Kantoorartikelen - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Oplosmiddelen technische kwaliteit - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Warme dranken automaten - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, IJmond NL323 | Procedure:...
Lees verder

Marktverkenning Verzekering (motor)voertuigen en Schadeherstel - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Afwikkelingsdiensten...
Lees verder

Netwerkinfrastructuur - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Promomontage - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van een kolkenzuiger - Kantoor en ABS Soest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Trainingen houding en gedrag - Waterschap Limburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leerlingenvervoer - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10600069344 OM Test Analist - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

17506 Transformatie bouwdeel H Gerechtsgebouw te Utrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Echt-Susteren - Gemeente Echt-Susteren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Huur veegvoertuigen - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering van medische laboratoriumdiensten en aanverwante dienstverlening - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Renovatie Oranjebrug - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Back-end hardware - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Accountantsdiensten - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

17623 - Renoveren gevels, kozijnen en plafonds kruisgebouw PI Sittard - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie vervanging financieel systeem - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Financiƫle-informatiesystemen
Lees verder

Raamovereenkomst ICT-Inhuur voor het ministerie van BZK - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Main Contractor for the construction of the PALLAS NHC GMP Building - Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aankoop Faciliteiten 2020 - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technisch Manager Projectoverstijgende verkenning kabels & leidingen (POV K&L) - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Lease personen- en bedrijfsvoertuigen inclusief beheer - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

6-D-99226-20: Marktconsultatie innovatie zonne-energie Prinsenland - Het Lage Land - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Zonne-energie
Lees verder

Adviseur Contractbeheer en Erfpacht - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leveren Vakliteratuur en beheer van Abonnementen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, plaatsing en onderhoud Parkeermanagementsysteem-Parkeer Apparatuur - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem...
Lees verder

Onderhoud riolering - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

DAS Inhuur Personeel Kentalis Onderwijs - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Audiovisuele middelen - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dynamic Purchasing System (DPS) Sequencing - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Goes - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Testcoƶrdinator/tester - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst wasserijdiensten bedrijfskleding en huishoudelijk linnen - GGD Zuid Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vaste en Mobiele telefonie - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder