donderdag 30 juli 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Krimpenerwaard - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Bloemendaal - Gemeente Bloemendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Haarlem...
Lees verder

Broker inhuur ICT personeel - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktverkenning GT Mobiel 3 - VNG Realisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Beheer en Onderhoud gebouwgebonden installaties - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Selectieleidraad Zonne-energie gemeente Druten - Gemeente Druten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

HR-diensten ten behoeve van de OMWB - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Elektriciteit (inkoop en levering) voor gemeente Tilburg en Deelnemers - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

*** Marktconsultatie *** Aanschaf en onderhoud frequentie omvormers - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Onderhoud van daken
Lees verder

Bedrijfshulpverlening - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

UC Telefonie Gemeente Ede - Gemeente Ede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Meldkamer RID - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Controller - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare Procedure Keuren, onderhouden en leveren van hijs- en hefmiddelen en klimmaterialen - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Magazijn robot voor toepassing in de ziekenhuisapotheek (VUmc en AMC) en poliklinische apotheek (AMC) - VU medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-09-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Medische...
Lees verder

Airco F-Gasmonteur(s) GVB Trams - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Bestek 19NW11801BE-01 Herinrichting De Hoef, fase 4 te Alkmaar - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Payroll dienstverlening - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering kraan-haakarm voertuig t.b.v. gemeente Smallingerland - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Voorraadkasten en toebehoren - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking OPK - Gemeente Oldebroek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2020-0052 Heraanbesteding SOK Ingenieursdiensten Programma Bruggen & Kademuren - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Stichting Sint Josephscholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

IT Service Management (ITSM) Platform - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Toetredingsronde 2-2019 Open house inkoopprocedure voor maatwerkvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - Stichting Sint Josephscholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Sint Josephscholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - Stichting Sint Josephscholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Stichting Sint Josephscholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Matlab (wiskundige software) - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Exact Landschap - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Multi-level lobbying in de EU voor EUREGIO - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Toetsing, testen van- en advisering over verkiezing gerelateerde (informatie)systemen en software t.b.v. de Kiesraad - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

inhuur flexibele arbeidskrachten - Stichting Breda University of applied sciences
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411,...
Lees verder

Europese Openbare Aanbesteding Dienstreizen en (hotel)accommodaties - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Reinigen en inspecteren vrijvervalrioleringen - Gemeente Oost Gelre
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Online tool t.b.v. digitale aanvraag tijdelijke overbruggingsregeling flexibele arbeidskrachten - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Prijscodeboek Groen - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Bomen standplaatsinrichting en planten - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Private IaaS Oracle en SQL-dienstverlening - Shared Service Center DeSom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verkiezingsdrukwerk - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU D4W Schoonmaakdiensten - De Nessevliet - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie: WMO Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor maatschappelijke...
Lees verder

NU Noordkwartier - Tablets en toebehoren - Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Markttoets Eindhovensweg / Veilingstraat te Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

NU Noordkwartier - Laptops en toebehoren - Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

15330 - Vervangen binnenbeveiliging in PI Hoogvliet te Rotterdam - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Onderhoud, renovatie en uitbreiding van de Openbare Verlichting van de Gemeente Heerlen en Landgraaf - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Curio - V004 - Inhuur Schoolmaatschappelijk werkers - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU OPOPS - Schoonmaakdiensten - OBS Anne Frank - Stichting openbaar primair onderwijs Papendrecht-Sliedrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU OPOPS - Schoonmaakdiensten - OBS Henri Dunant - Stichting openbaar primair onderwijs Papendrecht-Sliedrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

15330 - Vervangen binnenbeveiliging in PI Hoogvliet te Rotterdam - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2020...
Lees verder

Core HR en Payrollsysteem - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervoer bewegingsonderwijs - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, onderhoud en kalibratie van pipetten - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitvoeringsbegeleiding UAV-GC Stevin - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SRU-00-20-120-V01 Het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren en onderhouden van verkeersregelinstallaties - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

5-D-15486-20:Tussenvoorzieningen Ouderen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Brandverzekeringen t.b.v. de gemeente Deventer - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder