vrijdag 3 juli 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Op-, overslag, transport en verwerking huishoudelijke afvalstoffen met toepassing van nascheiding - Gemeente Weert
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

A01.13.2020 Verzuimbegeleiding - Servicepunt71
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

2020-2024 Onderhoud wegen Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NO inhuur medior contractmanager SAFE / Neder Betuwe - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van Schoonwater en afvoeren van afvalwater - Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Hazenkamplaan - Leygraaf herinrichting - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Afvalzakken - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Werkplekhardware - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuw Informatiebeleidsplan - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31152735: het meerjarig onderhouden, monitoren en informeren over de toestand van de objecten Rijkswaterstaat Midden-Nederland district Noord - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure:...
Lees verder

Europe openbare aanbestedingsprocedure diensten voor de terbeschikkingstelling van tijdelijk personeel en payrolling van NUOVO Scholengroep - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31159738: Logistiek transport wegenzout - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

2020 Mobiele communicatiemiddelen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding "P+R-systeem Genneper Parken" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Aa en Hunze - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verkeersborden en Specials - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering IaaS diensten en werkplekken - WVS-groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onafhankelijke cliëntondersteuning Westfriesland - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Inhuur Nautisch Personeel - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

Wmo begeleiding en cliëntondersteuning 2019 gemeente Hoorn - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2018 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Sociaal medische advisering Westfriesland - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van...
Lees verder

Snelfietsroute Tilburg - Breda, gedeelte Tilburg - station Rijen - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-07-2020...
Lees verder

Offerteaanvraag Wmo Westfriesland - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Offerteaanvraag Wmo Beschermd Wonen en Beschermd Thuis Westfriesland - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Specialistische jeugdhulp, segment B Westfriesland - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2018 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Onderhoud bomen - Gemeente Beek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Burgerzaken applicatie - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en omgeving NL328...
Lees verder

Nieuwbouw Gemini College en Sportzaal - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Jeugdhulp 2019 - Westfriesland - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2018 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Business Analist GDI-bouwstenen Mijn Overheid/ Federatief Berichtenstelsel - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Trapliften - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Printing (Repro en MFP) - Salomo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Servers - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WAN Verbindingen en managed VPN dienst - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding zaaksysteem - Gemeente Nieuwkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Gemeente Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging LED-armaturen 2021-2024 bij PvE 20-016 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

22435 Tijdelijke huisvesting (units) ten behoeve van tijdelijke legering op het terrein van de Oranjekazerne te Schaarsbergen. - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-07-2020...
Lees verder

Levering onderwaterscooters - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-09-2018 | Plaats van...
Lees verder

Vervanging Roltrappen Jaarbeursplein - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ICT-Hardware - Media College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Postdiensten Rijksoverheid - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

VNG - Coördinerend Beleidsmedewerker Informatiesamenleving - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Ingenieursdiensten - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2020 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Catering gemeentehuis Velsen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Taxatieapplicatie Taxatie & Vastgoedinformatie - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Uitbreiding licenties Questionmark met Proctorio - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Senior adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling vanaf juni 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie grootformaat en hoog volume printer Repro - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kantoormachines en...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v Provincie Noord-Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Thuisondersteuning Mantelzorg - Gemeente Ede
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Projectleiding nieuwe concessie(s) openbaar vervoer 2023 - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

4 jarige Raamovereenkomst levering Meermalig bruikbare kunststof palletbox met opzetrand en deksel - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beleidsgerichte studies Oostflank - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Catering - Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

AI 2019-0549 Marktconsultatie en aanbesteding stadsbrede inkoop van natuursteen voor toepassing in openbare ruimte - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Stedenbouwkundige supervisor MAAK.Zaanstad Centrum - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvaarten van Gemeentewege - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market Consultation X-ray systems EOD - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Uitvaarten van Gemeentewege - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Medicatie en Farmaceutische zorg t.b.v. de Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Tankautospuiten VRHM - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Performance Management Tool voor UWV - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Facilitair projectmanagement - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding "Snoeien bomen Tongelre" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

10600068793 OM Senior Project Management Officer - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

11000018332 NFI Infrastructuur Specialist - Nederlands Forensisch Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf van F-35 SAPF containers - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de uitvoeringsondersteuning van de processen van het sociaal domein - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Leerlingadministratie- & Leerlingvolgsysteem Auris - Stichting Koninklijke Auris Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Openbare Europese aanbesteding - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf bedrijfswagens buitendienst gemeente Berkelland inclusief raamcontract 2020 - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Berichtenverkeer met Huisartsen - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van MFP’s, het leveren van printmanagement- en beheersoftware en supplies. - Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Het transporteren van brandstof, smeermiddelen en drukwater in bulk - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - VISTA college
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg...
Lees verder

Aanbesteding bouwteampartner nieuwbouw Zwembad De Sypel - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden voor zwembad
Lees verder

EA ICT-Hardware voor Stichting Saam - Stichting Saamscholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer & onderhoud Buitensportaccommodaties (velden & buitensportvoorzieningen) - Gemeente Nijkerk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31161149 Planuitwerking V&R HLD Trance 4&5 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Vastgoedmanager - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CCTV en inbraakalarmsysteem - Stichting Albeda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Barendrecht - Ontwerp, Realisatie en Onderhoud Verkeersleidings- en Incidentenbestrijdingspost - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2020...
Lees verder

Verwerking OPK - Gemeente Oldebroek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-08-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dienstverlening beoordeling en verwerking ToZo 2 - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Accountantsdiensten - Reclassering Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding sanitaire supplies – supplies (2) - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Waakvlamovereenkomst Mobiele slibontwatering (DIG-11084) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Europese aanbesteding sanitaire supplies – services (3) - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

A01.16 2020 Inkoop advies en communicatiediensten tbv RES - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Almeerse Scholen Groep EA schoonmaak en glasbewassing - Almeerse Scholen Groep (ASG) Stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SintLucas - EU Aanbesteding schoonmaak en glasbewassing - Stichting SiNTLUCAS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Softwarebroker - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Technisch Manager - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Junior Medewerker Regulering - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Doorlopende CAR verzekering t.n.v. Stedin Holding N.V. - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering, huur en dienstverlening reproductieapparatuur - Stichting V.O. Amsterdam-Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder