dinsdag 28 juli 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

UNIFORMSCHOENEN - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0126 ROK Veiligheidsconstructies Bruggen & Kademuren - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

NU SPVOZN - Chromebooks en toebehoren - Stichting Primair en voortgezet onderwijs Zuid-Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Concurrentiegerichte Dialoog N223 Duurzaam Veilig Fase 3 - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Netwerk- en security beheer & onderhoudsdiensten - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie "Externe inhuur medewerkers (Managed Service Provider)" - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding materiaal tuin- en parkonderhoud - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31125889: realisatie van de FISO-toren en de passagiersterminal op de luchthaven van St. Eustatius - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Media - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Eigendommenverzekering Gemeente Súdwest-Fryslân en Harlingen - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gronduitgifte Lingewijk - locatie voormalige speeltuinterrein - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NU Quadraam - Schoolmeubilair - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior adviseur Geluid en Luchtkwaliteit - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NU Curio - U016 - Voorzitter Examencommissie - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Buurtsportcoaches gemeente Gemert-Bakel - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Logos - Chromebooks en toebehoren - LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf buitendienst voertuigen ABG Organisatie - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-08-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

NU SPO WIJ de Venen - Chromebooks en toebehoren - SPO WIJ de Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Arlanta - Laptops leerlingen - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

A08.47.2019 Levering van mini- en rolcontainers - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Prolander. Grensoverschrijdende EVZ Westerwolde, Brualersloot - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud bomen - boomziektes en dierplagen - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur tijdelijk personeel Omgevingsdienst Rivierenland - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud bomen - Zorgplichtwerken - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Klein, dagelijks, periodiek onderhoud Betonnen kunstwerken. - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Middelburg - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Flexibele arbeid Fysieke Pijler - betreft uitsluitend aankondiging gegunde opdracht perceel 6 en perceel 7 - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Administratief medewerker Tozo - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leerlingenvervoer - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Kabelsysteem 50kV Limmel - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beheer en onderhoud Speelplaatsen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Modernization of the KNMI observational infrastructure - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Chromebooks onderhandeling - Stichting Primair en voortgezet onderwijs Zuid-Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inspecties Kunstwerken en Verhardingen - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Managed Intrusion Detection Services - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Consultation: Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectrometer - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

Collectie Beheer Systeem - Servicepunt71
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Vervanging kade Groenewegje - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Meetapparatuur zeebodemonderzoek - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Organisatieadviseur juridische fusie en implementatie - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS-dienstverlener - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Rioolrenovaties en -reparaties t.b.v. de Gemeente Gouda - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Watervoorziening Noordoost Groningen - N.V. Waterbedrijf Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Warme drankenvoorzieningen - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Uitgebreide Brandverzekering Waterschap Aa en Maas - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Scala - Touchscreens en toebehoren - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Advisering definitief ontwerp, engineering, productie, levering en installatie ruimtelijke en grafische componenten, inbouwverlichting en onderhoudsservice t.b.v. vaste presentaties binnen het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid - Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

NU Scala - Tablets - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor huurauto's en aanverwante dienstverlening - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NU Scala - Laptops leerlingen - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Lean Specialist, vanaf september 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Media Inkoop 2020 - Hogeschool Van Hall Larenstein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU SPO Wij de Venen - Touchscreens - SPO WIJ de Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Oost Gelre 2020 - 2023 - Gemeente Oost Gelre
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Sacrale Neuromodulatie - transparantie vooraf - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maatschappelijke begeleiding asielstatushouders - Gemeente Ede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Uitvaarten van Gemeentewege - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur van handhavers in de openbare ruimte gemeente Gorinchem - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU SPVOZN - Laptops en toebehoren - Stichting Primair en voortgezet onderwijs Zuid-Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Groslijstmethodiek Conserveringswerkzaamheden 2020 - 2021 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

NU Quadraam - Laptops (medewerkers) - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor Levering van elektriciteit tbv De Gezamenlijke Brabantse Waterschappen - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Brabant NL41 |...
Lees verder

DIBOR 2021-2024 - Onderhoud openbare ruimte P3, Bomen en Bermen (3 separate raamovereenkomsten) - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL |...
Lees verder

NU Quadraam - Chromebooks - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verantwoorde bedrijfskleding - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NU Quadraam - Touchscreens - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Quadraam - 2-in-1 laptops (medewerkers) - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU SPO WIJ de Venen - Tablets - SPO WIJ de Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

European tender for the development of an Integrated Ground Model voor IJmuiden Ver Wind Farm Zone - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU SPO WIJ de Venen - Laptops - SPO WIJ de Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Werkplekapparatuur - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herontwikkeling Maasterras Stationskwartier Zwijndrecht - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Be-verwerking van veegvuil en plantaardig afval - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tender for Framework Agreements - Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Contractovername t.b.v. mobiliteitsorganisaties Rijk en de Rechtspraak - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanschaf buitendienst voertuigen ABG Organisatie - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Ecologie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Portofonie t.b.v. aantal Locaties van Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Asfaltwerken en bijbehorende werkzaamheden - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Levering van vrachtwagens 2020-2025: chassis en opbouwen aan diverse Midwaste-leden - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vernieuwing Microsoft licenties - N.V. HVC
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveren, installeren en onderhouden zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Valkenswaard - Gemeente Valkenswaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder