zaterdag 25 juli 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Aanschaf GC/MSMS/Sniff/Olfactoscan system - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur personeel ter bestrijding COVID-19, volgens de 'versnelde openbare procedure' - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Het leveren van zijladers - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-D-13845-20: Assurantiediensten JD Verzekeringen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak tram - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Bedrijfshulpverlening - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Zaak- en documentmanagementsysteem - Omgevingsdienst Midden-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0172 Levering van straatmeubilair met een veiligheidskarakter Perceel 1 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud & Support ITSM - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA keukenapparatuur en -meubilair incl. onderhoud - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA CRM Digital Marketing - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

BZK MC Management en beheer Knowledge Platform Security & Rule of Law (KPSRL) - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Ondersteuning voor kantoorwerk
Lees verder

Bemonsteraar, project corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gladheidsbestrijding 2021-2026 gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

23.2020 aanbestedingsadviseur werken - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding ERP-systeem Paswerk - WVS Zuid Kennemerland - Paswerk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Maatwerk meubilair - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie aanschaf CSD apparatuur - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diverse medische instrumenten...
Lees verder

Leermanagementsysteem - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie IoT oplossing Locatiebased Services - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en...
Lees verder

Raamovereenkomst Relinen 2020 - Gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud hoofdgemalen, randvoorzieningen en drukriolering - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Certification of site studies for wind farm zone for IJmuiden Ver - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding: Ingenieursdiensten Opname en Beoordelingen Clusteraanpak - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31149480: Onderhoud uiterwaarden langs de Maas, de Waal, de Nederrijn en Lek en de IJssel - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Bezorgen waardedocumenten - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Post- en...
Lees verder

Vervangen van de verdeelkasten en besturingskast AWZI Katwijk (DIG-11244) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Veilingen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Warme Drankautomaten - N.V. Irado
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Geotechnical Soil Investigations for the IJmuiden Ver Wind Farm Zone (IJVWFZ) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schuldhulpverlening en schuldhulpverlening voor zelfstandige (ex)ondernemers - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Boomonderhoud gemeente Reusel- De Mierden - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Gasmotoren (onderhoud, levering onderdelen, telemetriesysteem) - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie en onderhoud van...
Lees verder

Handelsdrukwerk - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

X-ray Photoelectron Spectrometer (XPS) - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333,...
Lees verder

NU SPVOZN - Laptops personeel - Stichting Primair en voortgezet onderwijs Zuid-Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dienstverlening rondom de Clouddiensten van AWS - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoordrukwerk UvA/HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer parkeergarages gemeente Roermond - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud E&W installaties Vastgoedportefeuille - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Ontgraven velden 6 en 9 Nieuw Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

PCPO Vechtstreek en Venen - Laptops - Vereniging voor PC PO Vechtstreek en Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

PCPO Vechtstreek en Venen - Chromebooks en toebehoren - Vereniging voor PC PO Vechtstreek en Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Besloten Busvervoer Leiden Den Helder Defensie - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verlenging bestaand contract Toegangbeheer - RDW
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verlenging bestaande overeenkomst Endeavour software ontwikkelstraat - RDW
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Elektrische Warmtepompen t.b.v. Warmtecentrale Zernike - WarmteStad BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

NU Summa - Projectmanager - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

VWS EA Ondersteuning werkgroepen expertisecentra Wet langdurige zorg - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Telecommunicatiediensten Kantoorautomatisering en Netwerkdienstverlening - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Levering en support IAM compliant Document Management Systeem - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

PCBO Amersfoort- Levering hardware en randapparatuur - Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stichting Monton- Schoonmakdienstverlening - Stichting Monton
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf afvalbakken - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Netwerkcomponenten UvA/HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaak Binnen- en buitensportaccommodaties - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Warmtebuffers voor de nieuwe Warmtecentrale Zernike - WarmteStad BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Schoonmaak beroepencampus en Konining Julianaweg Middelharnis - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Tankautospuiten VRHM - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder