donderdag 23 juli 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Cyclisch onderhoud bomen in de gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Fondsbeheerder volgende fase Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) - Stichting Nationaal Energiebespaarfonds
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf FACSymphony-A5 - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

AI 2019-0471 RAW-raamovereenkomst leveren en onderhouden van hekwerken - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Levering van RVV verkeersborden c.a. 2021-2024 - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

AI 2020-0118 Maaiveldinrichting Centrumgebied Nieuw West Fase 1 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-08-2020...
Lees verder

Beveiligingsgebouwinstallaties - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen, inspecteren en wortelfrezen riolering Bergeijk - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Certificerende instantie externe audits - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zonnepanelen op hoogspanningsverdeelstations (HVS) - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Medische ondersteuning - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Acoustic sensing A9 - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Systeem beheer openbare ruimte - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133,...
Lees verder

Aanschaf confocale laserpoint scanning microscoop upright - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Liquidhandler - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

10100036062 DGM Projectondersteuner - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Arbeidsmarktcommunicatie Defensie (Ea0075) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomsten Industrieel Bouwkundige werken - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Assessments - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Levering vrachtauto met kipper en autolaadkraan - Gemeente Olst-Wijhe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

10100035248 - BD/NCTV - Projectleider - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU SKOFV Schoolmeubilair - de Gabriƫlschool - Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen van monumenten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Begrafenis-...
Lees verder

Europese aanbesteding meubilair - Onderwijsstichting MOVARE
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Scansysteem mobiele handhaving - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding onderwijs leer pakket - Onderwijsstichting MOVARE
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Marktverkenning Gas(t)vrije Wijk Hagerhof-Oost - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Aanleggen van...
Lees verder

OnePPL Implementation Services SAP SuccessFactors - EU-392 - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering implementatie en technisch beheer IT Oplossing - Sallcon B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

2020.050 Duurzaamheidsmaatregelen particuliere woningen - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

10800000731 JustID EBV Senior Ontwikkelaar - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktverkenning IAT-materialen (neurovasculair) - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Ballonkatheters
Lees verder

Europese openbare aanbesteding renovatie en onderhoud liftinstallaties - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Groot onderhoud Lelystad Haven - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Inhuur Flexibele Professionals - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud openbare ruimte in de gemeente Beuningen 2021-2023 - Gemeente Beuningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzameling, transport en verwerking van glas, oud papier en karton - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie plantsoenen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervangen laanbomen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CPOW - Touchscreens - Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Delta Scholengroep- levering hardware en randapparatuur - Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide Brandverzekering gemeente Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding Ademluchtduik- en communicatieapparatuur met OLV-systeem - Veiligheidsregio Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-02-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34, NEDERLAND NL |...
Lees verder

9-L-10399-19: Europese aanbesteding Parkeer Management Systeem ( PMS) en Toegangscontrole systeem (TCS) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Analyses op prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen uit de Kader Richtlijn Water - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brandverzekering t.bv. de gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Integraal systeem voor elektrisch varen (P183038) - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktverkenning Contact Center as a Service - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - Diensteigenaar GT-Print - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

1-D-15791-20: Energiebespaarpakketten en energiebespaaradvies voor Rotterdammers - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stichting Nutsscholen Breda- Schoonmaakdienstverlening - Stichting Nutsscholen Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Analyses op prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen uit de Kader Richtlijn Water - AQUON
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktverkenning beheer parkeren 2021 - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem Inhuur - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Portaal Schuldhulpverlening, gemeente Apeldoorn 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder