dinsdag 21 juli 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Bouwrijp Maken Wielewaal Werkfase 3 t/m 6 - BPD Ontwikkeling B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

De Haagse Scholen EA Schoonmaakdienstverlening en Glasbewassing - "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bomenonderhoud gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Marktconsultatie Upgrade ERP (nu Dynamics NAV2015) - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Afrondend ontwerp openbare ruimte binnenstad Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding Inhuur oproepkrachten Stadswinkel - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Renovatie Stamriool Oss Bouwteam (Fase 3) - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseren, ontwerpen, engineering, etc. t.b.v. realisatie hoofdvestiging buitendienst - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125,...
Lees verder

Onderhoud en Aanschaf BHV-middelen - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Communicatiemiddelen t.b.v calamiteiten - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31132285: Het ontwerpen en verbouwen van het Drechttunnelgebouw tbv regionaal verkeerscentrum - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-05-2018 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Drukwerk huisstijluitingen - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Digitale LeerOmgeving (DLO) - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Voorbelasting Vijfsluizen, fase 1 - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Het leveren van WMO hulpmiddelen voor de gemeenten Weert en Nederweert - Gemeente Weert
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Offerteaanvraag dijktraject Vecht Dalfsen Zwolle (DAS uitvraag) - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

In-company Taaltrainingen - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Adviesdienst Architectuur & Bouwkunde Nieuwbouw Het Schoter Haarlem - Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst levering PVC Rioleringsartikelen - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Quickscans VvE POWER Brabant - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Geotechnisch onderzoek Normtraject 53-1 (Schipbeek - Olst) - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vernieuwing Microsoft licenties - N.V. HVC
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwbouw drinkwaterproductiestation Beilen - N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure:...
Lees verder

Jongerenwerk Gouda - Gemeente Gouda
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor accountantsdiensten van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) - Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Personele Inhuur - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onshore CAR Verzekering - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onshore Property Verzekering - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inspecties en advies wegen (Gemeente Utrecht) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Plannen en roosteren - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423...
Lees verder

Landelijk - Levering en ondersteuning Laagspanningsvoedingen voor Railinfrasystemen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Senior Adviseur Milieu en Ruimtelijke Ordening - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

10100035711 NCTV Senior Organisatie adviseur - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Consultation: Cryo-free variable temperature system TU Delft - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Toekomst van het buitengebied - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eindejaarsgeschenk - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31125889: realisatie van de FISO-toren en de passagiersterminal op de luchthaven van St. Eustatius - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SZW EA Monitor AOW-Leeftijdsverhoging - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vlijweide - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-09-2020...
Lees verder

Data Warehouse Automation Tool (DWA) - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nationaal niet-openbare aanbesteding RBT Purmerend - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Exploitatie Binnensportaccommodaties gemeente Gennep 2020 - de gemeente Gennep
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AI 2020-0143 Raamovereenkomst Gebiedsontwikkeling Overamstel - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-08-2020...
Lees verder

Exploitatie Binnensportaccommodaties gemeente Gennep - de gemeente Gennep
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Personeel gladheidbestrijding - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tractie gladheidbestrijding - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Oostelijke Randweg De Lier - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-06-2018 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND...
Lees verder

Belastingpakket - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Merkonafhankelijke tankpassen tbv brandstoffen - WerkSaam Westfriesland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Web scraping - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Digitale handhaving openbare ruimte - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31116897: Renovatie Wantijbrug (Pijler#1) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-05-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maatregelenpakket N228 Veiliger - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Financieel pakket - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Jeugd GGZ Ambulant door Vrijgevestigden Tussentijdse Instroom 2 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Externe Reprodienstverlening 2020 - Alfa-college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - DevelsteinCollge-Develsingel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

verticale stoffering - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur mobiele kraan en machinist - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

9-L-09666-20: Aanbesteding Plaagdier bestrijdingsmiddelen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Postdiensten 2020 - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Afvalverwerking - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2337, tr 47 Spikerpadbrug te Zutphen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure op basis van Best Value voor de software van primaire processen ten behoeve van Sportbedrijf Rotterdam - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Marktconsultatie UAV's - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Op afstand bestuurde...
Lees verder

Catering - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

EA2020 Nieuwe website DCMR (levering, hosting en onderhoud internetsite www.dcmr.nl) - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding van Toeristische marketing voor de gemeenten Castricum en Bergen - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en omgeving NL328 |...
Lees verder

AI 2020-0181 SBIR oproep Monitoring - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Website-CMS - Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inkomensconsulenten Telefonie Tozo - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering van vrachtwagens 2020-2025: chassis en opbouwen aan diverse Midwaste-leden - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ICT Servicedesk - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afvalbeheer en afvalverwerking - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reconstructie vondelsingel fase 1 - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-07-2020...
Lees verder

Procedure voor toelating overeenkomst Moleculair diagnostische Covid-19 capaciteit - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanpassen Kunstwerken voor Vismigratie 2019-2021 - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-08-2020...
Lees verder

DSO compliant VTH systeem - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder