zaterdag 18 juli 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Marktconsultatie e-depot en raadpleegschil Drents Archief - R.H.C. Drents Archief
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-09-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:
Lees verder

Bediening beweegbare bruggen provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Afvalmanagement 2021-2025 - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Woonrijp maken Woenderskamp en Koudehoek-Zuid - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud bomen (Gemeente Utrecht) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

PMS en PA de Beurs Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

OW.25801 Nieuwbouw 4 gemalen - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - MBO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Alarmopvolging en opening-, sluit- en brandronden - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud klimaatinstallaties - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

5-D-15486-20: Tussenvoorzieningen Ouderen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gegevensinwinning en verwerking t.b.v. BAG en BGT - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Attack and penetration testen - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-04-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Zaak- en documentmanagementsysteem - Omgevingsdienst Midden-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Inhuur primair proces - CIZ - 2020 - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Amsterdam - Gegunde tenders Externe Inzet Gemeente Amsterdam (EIGA) Q2_2020 - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Zakelijke dienstverlening:...
Lees verder

ICT connectiviteitsdiensten Veiligheidsregio Groningen - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Selectie uitvoerende partijen nieuwbouw Rodenborch College Rosmalen - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst circulaire sloopwerkzaamheden Crailo - GEM Crailo B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Selectie uitvoerende partijen Nieuwbouw Kindcentrum De Verbinding Lent - Conexus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Doorontwikkeling en beheer van Levensmiddelendatabank (LeDa) - Voedingscentrum Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

OVO Zaanstad - Europees openbare aanbesteding Raamovereenkomst Levering ICT gebruikershardware - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aankondiging gegunde DAS inhuur opdrachten - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Extern opleiden Treinverkeersleiders - ProRail B.V.
Type publicatie: Speciale sectoren - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Voedingsmiddelen en Horecabenodigdheden 2020 - Alfa-college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkplek hardware inclusief aanvullende diensten - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Europese aanbesteding Onderhoud Warmtekrachtkoppeling (WKK) Jenbacher - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31146531: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van havens aan de Westerschelde - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-08-2020...
Lees verder

Bancaire dienstverlening - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Software ontwikkeling Kennisnet - Stichting Kennisnet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

15713 | Decentrale Infrastructuur Op Orde (DIOO) te PI Nieuwegein - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Brokerdienstverlening Stichting Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

22072 | Herstel breedplaatvloeren rechtbank Zwolle - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Overijssel NL211 |...
Lees verder

Vooraankondiging - Aanbesteding externe dienstverlening van extern (tijdelijk) personeel - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Call center verzorgen tegemoetkoming kinderopvangtoeslag - COVID-19 - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Taxidiensten (op medische indicatie) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Bouwteam-aannemer nieuwbouw CITAVERDE College Roermond - Stichting CITAVERDE College / Bedrijfsopleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Verhuisdiensten - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie medische arrestantenzorg en medicatieverstrekking aan arrestanten - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten door huisartsen
Lees verder

Losse inrichting gemeentehuis Epe - Gemeente Epe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

A07.07 Elektrotechnisch- en Werktuigbouwkundig Onderhoud Gebouwgebonden Installaties - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Projectondersteuners gebiedsaanpak - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Generieke Output Management oplossing - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Voorbewerking NGS middels Pipetteerunits - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Bidirectional transceiver - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Kunsttransport en Arthandling - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AT-2020-17: Marktgesprek toekomstige contracten van de Kustlijnzorg suppletiewerken - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering implementatie en technisch beheer IT Oplossing - Soweco N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding printapparatuur en service Lowys Porquin Stichting - Lowys Porquinstichting
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Selectie Ontwerpteam - Total Engineering – Schoonhovens College en Sporthal De Meent - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND...
Lees verder

Operationele desks - OCCR - Huurdersvereniging OCCR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoudsbestek Openbare Verlichting Gemeente Woerden 2020-2026 - Gemeente Woerden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

zaak 31156801 "IBM model for seabirds'' - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Woonrijpmaken Skyzone - GEM A4 zone west C.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviesdiensten Intensive Care Volwassenen UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Huur Mobiele Ontwateringsinstallatie voor Zuiveringsslib - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verkenning digitale transformatie - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Arbodienstverlening en aanverwante diensten Grafisch Lyceum Utrecht - Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Hoofdtender voor integrale inkoop Wmo 2015 en Jeugdwet ten behoeve van het Twents model - Regio Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS - Inhuur Onderwijzend Personeel & Gespecialiseerde Inhuur - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bedrijfskleding, schoeisel en pbm's - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Analyses en Veldwerkzaamheden - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Selectie werken Nieuwbouw Sporthal Sportboulevard De Engh te Soest - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ontwikkelcompetitie Omval-Weespertrekvaart Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Evenementen benodigdheden - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Taal & Ori├źntatieprogramma Vluchtelingen - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2016 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Groot onderhoud N343 Oldenzaal - Weerselo (WK-2020-11) - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Engineeringsdiensten voor Warmtenetwerken - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Erkenningsregeling - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

EUROPESE AANBESTEDING MEUBILAIR - Stichting kom Leren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vooraankondiging Europese aanbesteding Ingenieurs- en (beleids)adviesdiensten - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmanager gebiedsontwikkeling Gemeenschappelijke Tuinen - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

6-D-99222-20 Marktconsultatie aardgasvrij aanleggen Hof van Maasdam - Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Circulaire RWZI Terwolde - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder