vrijdag 17 juli 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Levering Parkeerautomaten Strand incl installatie, beheer en onderhoud - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland...
Lees verder

EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING RAAMOVEREENKOMST BOMEN EN BEPLANTING 2020-2024 - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbestedingen tolk- en vertaaldiensten ministerie van Justitie en Veiligheid vanuit categoriemanagement Tolk- en Vertaaldiensten - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Tolkdiensten
Lees verder

IV-Inhuur Professionals tbv EZK/LNV en diensten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Printvoorzieningen AMC & VUmc - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ontwerp en realisatie parkeergarage Ehrenfestweg - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Audiovisuele middelen - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onkruidbestrijding op verhardingen - Gemeente Noord-Beveland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering Hardware - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie parkeer- en ontheffingensysteem - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Parkeerregulatieapparatuur
Lees verder

EA Mobiele telefonie - GBLT - 2020 - Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medische Advisering Wmo en Participatiewet - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230,...
Lees verder

Europese aanbesteding leaseauto's - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Rustenburg fase 2 rioolvervanging - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Wagenparkbeheer - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Handhaving Milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IT-beheer Drechtwerk - Openbaar Lichaam Sociale werkvoorziening Drechtsteden - Drechtwerk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Jongerenwerk - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Jongerenwerk - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reg. Procesbegel. Leerlingdaling VO - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Netwerk-, Server- en Storageapparatuur - Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

schoonmaakdiensten en glasbewassing Gemeente Weert voorbehouden aan partijen die voldoen aan art 2.82 Aanbestedingswet - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Warme Drankautomaten - N.V. Irado
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ROVK Areaalinspectie civiele kunstwerken en water 2020-2023 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Ambassadeursproject destigmatisering - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke en aanverwante...
Lees verder

Security Architect / officer - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Archeologie raamovereenkomst 2020-2023 gemeente Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzameling, transport en verwerking glas gemeente Teylingen - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Huisvuil- en grofvuilinzameling 2021 e.v. - Gemeente Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Feringa Bulding - Cleanroomvoorzieningen - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultaties aanbesteding Ondersteuning (met wonen) - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke...
Lees verder

ARBO dienstverlening Werkorganisatie CGM, gemeente Boxmeer en gemeente ST. Anthonis - Werkorganisatie gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van middelgrote veegmachines - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224,...
Lees verder

16804231 EU Voeding-en UPS apparatuur (UPS2020) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-W-12454-20: Herinrichten Museumpark en Jongkindstraat en voorportaal collectiegebouw museum Boijmans Van Beuningen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

inhuur ILS Manager & Senior Technicus tbv Programma WTB - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2312 Groot onderhoud N330, Traject Zelhem - Varsseveld - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Technisch Materiaal - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Waterwagens - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Brandweerwagens
Lees verder

Externe arbeidsmarktbemiddeling - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Elektrische personenauto's - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onkruidbestrijding - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: | CPV: Onderhoud van...
Lees verder

Brandweerhelmen - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vervanging ICT-infrastructuur - ICT WBW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342,...
Lees verder

Accountantscontrole boekjaren 2020 – 2023 Gemeenten Simpelveld en Voerendaal - Gemeente Simpelveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Sloop, renovatie & nieuwbouw Voorzieningencluster Beeklaan te Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-07-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Renovatie zuiveringskring Nieuwveen (DIG-11475) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gedeeltelijke vervanging server- en storage platform - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

IT Engineering Support - European Air Transport Command - Perceel 2 - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzamelen en verwerking huishoudelijk oud papier en karton Kempengemeenten - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van ICT Hardware van het Dongemond College - Stichting voor Katholiek Voortgezet Onderwijs in het Dongemondgebied/Dongemond College VWO/HAVO en VMBO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NPEC growth rooms, LED lighting and phenotyping equipment - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en Sanitaire Voorzieningen - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Servers - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Facilitair projectmanagement - Stichting Autoriteit Financiƫle Markten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Laserbeamers met whiteborden en toebehoren - Johannes Fontanus College te Barneveld - Johannes Fontanus College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Theater Technische geluidsinstallatie Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Stedelijk Subsidiesysteem - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regionaal primair grondwatermeetnet - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422,...
Lees verder

Raamovereenkomst levering en reparaties groenmachines - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ICT inhuur en detachering - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leaseauto's en Wagenparkbeheer t.b.v. vervoersvoorzieningen van UWV - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Produceren, leveren ontworpen eigentijdse bedrijfskleding voor Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Het Sticht, Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs te Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

AT/2020/20: Samenwerksessie Markt en RWS - Vervanging en Renovatie (VenR) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake...
Lees verder

EU aanbesteding: Ingenieursdiensten Opname en Beoordelingen Clusteraanpak - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - Het Sticht, Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs te Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Het Sticht, Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs te Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

AI 2020-0052 SOK Ingenieursdiensten Programma Bruggen & Kademuren - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding EMD Platform - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DBME Aanbesteding VMBO Trivium College Amersfoort - Stichting Onderwijsgroep Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

15294 - Bouwvoorbereidende werkzaamheden projectgebied PPS Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-04-2018 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

10696 PPS Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen (hernieuwde aankondiging, digitaal) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-05-2017 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Strategisch communicatie- en vormgevingsbureau - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Programmasecretaris Wet kwaliteitsborging bouwen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Agglomeratie...
Lees verder