woensdag 15 juli 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Marktconsultatie Wet Inburgering - regio Fryslân - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor onderwijs en...
Lees verder

Districts- en teambureau Maarssen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Teambureau Bergambacht (RBT Krimpenerwaard) - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Market consultation: Counter Unmanned Aircraft Systems - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Implantaten Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktoriëntatie Kernadviseur Water South Sudan - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Multifunctionals en Printers - Laurentius Stichting - Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - GSM-R Passief (Opstelpunten) - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktoriëntatie Kernadviseur Water Mali - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Payroll en Detachering Florēs Onderwijs - Stichting Flores onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst uitzendkrachten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

CBRN Protective Clothing - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31157454 Marktconsultatie: Van Brienenoordbrug Fase 1 - Informatiefase - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31155661 Supervisie Ruimtelijke Kwaliteit & Vormgeving (RK&V) A27 Houten - Hooipolder* - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Survival and flight equipment - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van...
Lees verder

Europese aanbesteding Sanitaire voorzieningen (disposables) - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31160296: Marktconsultatie A20 - Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar | CPV: Asfalt
Lees verder

31156903: ontwerpen en uitvoeren van renovatie taatsen en deuren Volkeraksluizencomplex - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-07-2020...
Lees verder

CPRD database Licenties - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

P200328001 Aanpassing RWZI Vriezenveen (MSI) - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie ITC in gebouw Langezijds, B-en E&W werkzaamheden - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Busvervoer philharmonie zuidnederland 2020-2024 (niet openbaar) - Stichting philharmonie zuidnederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gunningen DAS WerkenInGelderland, 1 januari 2020 t/m 31 juni 2020 - Stichting Werken in Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

IT Lead Architect - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Logistieke- en ICT diensten en daaraan Gerelateerde dienstverlening - Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Catering - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Nieuwbouw Van Maerlant Den Bosch perceel 1 - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Strategisch Adviseur Doordecentralisatie Beschermd Wonen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Telemetriesysteem Rioolgemalen - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Omgevingsapplicatie - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Friesland...
Lees verder

P200328001 Aanpassing RWZI Vriezenveen (Beluchting) - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviesdiensten nieuwbouw kassen Unifarm - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Framework Agreement 5.56 x 45MM Ammunition - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het leveren van laboratorium meubilair t.b.v. de HAN - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leerling Volg Systeem Voortgezet Speciaal Onderwijs (LVS) - Stichting RENN4
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken 2020-2023 - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vooraankondiging Verkooppunt verkenner - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

sluiten erfpachtovereenkomst van gronden voor de aanleg van een zonnepark - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Hekkelbestek 2020 Noord - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland...
Lees verder

Hekkelbestek 2020 Vijvers - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124, NEDERLAND...
Lees verder

Vervoer op maat SOWECO NV - Soweco N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vervoer op maat NLW Groep NV - NLW Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Hekkelbestek 2020 Zuid - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland...
Lees verder

Inleen personeel Ergon - Ergon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Inzameling GFT- en restafval gemeente Drimmelen - Gemeente Drimmelen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Netwerkcomponenten - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Het verzorgen van catering uit mobiele uitgiftepunten - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ROVK verstel-, herstel-, en opmaakwerkzaamheden - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, KPU-bedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Specifieke Biometrische Componenten (SBC's) voor vingerafdrukken t.b.v. het ministerie van Justitie en Veiligheid - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Pandbeveiliging - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

BAG 2.0 applicatie en bijbehorende dienstverlening - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-02-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

Raamovereenkomst bouw- en woonrijpmaken A1 Bedrijvenpark plandeel West - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Concessie Openbare Laaddiensten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Metingen ihkv Doetinchem Cohort dmv unieke Nightingale Platform - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Wagenparkbeheer 2020 Gemeente Arnhem en De Connectie - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering (reizigers)vaccins en bijbehorende diensten - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitnodiging tot Inschrijving Europese aanbesteding Eindejaarsgeschenken - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Analysetools tbv Auditing - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitale Parkeerhandhaving - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet openbare aanbesteding voor Hosted Telefonie - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire voorzieningen - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wmo Trapliften 2020 e.v. - Bizob
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanschaf en implementatie van een Enterprise Service Bus - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering 2021 t/m 2023 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal ontwerpteam – Depot collecties Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur materieel baggerdepot - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DIGITALE MARKTONTMOETING - Circulaire kantoorinrichting en advisering - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Externe inhuur personeel Groene Hart - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Market consultation Climate Trolleys - Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

EA Talentmanagement DNB - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

VNGR - Adviseur Dienstverlening expertise Klantreizen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

2020021- Bestuurlijk besluit en informatiesysteem o.b.v. Best Value aanpak - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland...
Lees verder