dinsdag 14 juli 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Levering ICT Hardware - Stichting Wellant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering minicontainers met chip en bijbehorende dienstverlening - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32...
Lees verder

2 Vrachtwagens met haakarm en autolaadkraan - Gemeente Oss
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding reinigen, onderhouden en repareren van speeltoestellen en ondergronden. - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ex ante mededeling inzake Porthos - FEED Offshore pijpleiding - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering Taxi- Chauffeursdiensten - Gemeente Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31132285: Het ontwerpen en verbouwen van het Drechttunnelgebouw tbv regionaal verkeerscentrum - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-05-2018 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding mulitifunctionals RBOB de Kempen - Stichting De Kempen, organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Het leveren van gladheidsbestrijdingsmaterieel, strooimanagement en zoutoplosser met voorraadvoorziening. - Gemeente Texel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van...
Lees verder

Raamovereenkomst leveren van betonbuizen en – putten t.b.v. rioleringswerkzaamheden te Venray 2020 - Gemeente Venray
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421 |...
Lees verder

Onderzoek naar de inzet van medicamenteuze therapie bij de behandeling van patiënten met een pneumonie - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Onderzoek 'Evaluatie van (het ontstaan van) samenwerking in Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV's) na het verschijnen van de Zorgstandaard IG' - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

EA Netwerkcomponenten IT-Infrastructuur Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(MSA) - Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie 'Aanpassingen RWZI Boxtel' - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen en inspecteren bemalingsgebied 6 - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Servers en Storage - Stichting Het Assink Lyceum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Bestuurlijk besluit en informatiesysteem - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing Prokind Scholengroep en Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs - Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding applicaties overstap PO-VO en Schakelpunt Onderwijsondersteuningsaanvragen - Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332...
Lees verder

Accountantscontrolediensten - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Openbare aanbesteding Microsoft Licenties, Azure en Aanverwante dienstverlening - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - Levering en instandhouding van Frequentieomvormers 3kV - 75 Hz - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ICT hardware werkplekken, netwerk en server & storage - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering drie kooimaaiers voor buitensportaccommodaties - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Strategisch ICT-Maatwerk Advies - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering en het Onderhouden Brandmoot nr 18 tbv Brandweer Opleiding en Training Centrum Koninklijke Marine Den Helder - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

Herinrichting Frederiksoord 2.0 fase 3 - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Marktconsultatie aquathermie-warmtewisselaar Kerschoten - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

Hulp aan Huis 2021 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

10600061417 HR-adviseur met specialisme recruiter OM - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Registratie Onderwijs- en ExamenRegeling VISTA college - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Drukwerk - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaccinatie HepatitisB - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

11100004104 Dienst Justis Informatie analist / Business analist - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Piekberging Haarlemmermeer (DIG-10853) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329...
Lees verder

Lorentz Casimir Lyceum Eindhoven EA Schoonmaakdienstverlening en Glasbewassing - Lorentz Casimir Lyceum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet openbare aanbesteding Imago- en Reputatieonderzoek - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31158093 "Het beheer en onderhoud, actualisatie en verdere ontwikkeling van het tijpoortadviseringssysteem PROTIDE (Probabilistic Tidal Window Determination)" - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Offerteaanvraag ten behoeve van de Europees openbare aanbesteding Ondersteuning Zelfredzaamheid (OZ) en Ondersteuning Huishouden (OH) - Gemeente Stadskanaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Schoonmaakonderhoud Binnensportaccommodaties Gemeente Soest - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DME afzuiging locatie Dongen - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10100036410 - BD/DC - Sr. Projectarchitect IAM - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afdekken slibbuffer RWZI West - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Afvalinzameling en -verwerking - Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Terreinonderhoud PWN 2020 - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

31146425: Ontwerpen en realiseren van oeverwerken Brabantse en Midden Limburgse kanalen G7a - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-07-2020...
Lees verder

Gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en CVO Baarn/Soest - EOA Levering Gas en Elektra - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

9-D-25725-19: DAS Huur flexibele werkplekken en/of vergaderfaciliteiten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Schoonmaakonderhoud en Sanitaire voorzieningen Florēs Onderwijs - Stichting Flores onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Documentum en XML developer en beheerder - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

01.177.846 - CJIB - Adviseur Veranderopgave 3 - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomsten Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Spinale instrumentatie voor deformiteiten correcties - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

1-D-02641-19: Bouwkostendeskundige t.b.v. renovatie Museum Boijmans Van Beuningen. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Visserijsteiger Insula - N.V. Port of Harlingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding levering en installatie van nieuwe document onderzoekstations voor forensisch documentenonderzoek t.b.v. Belastingdienst/Douane - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. NV Waterleiding Maatschappij Limburg - N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Exploitatie milieustraat gemeente Hilvarenbeek - Gemeente Hilvarenbeek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

WFRL-11-15037 Accountancy dienstverlening - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging gegunde DAS inhuur opdrachten - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ingenieursdiensten t.b.v. de realisatie van de HOV verbinding in Blaricum en Eemnes - BEL Combinatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Theater Technische geluidsinstallatie Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vernieuwing opstelsporen Gaasperplas - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-07-2020...
Lees verder

Verbetering binnenklimaat stadhuis Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Ondersteuning Auditteam Voetbal en Veiligheid - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Smallingerland - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning Contact Center as a Service - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Marktconsultatie Vroegsignalering schulden - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regio Randstad Noord – Geluidschermen Plantage de Sniep te Diemen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding "Integraal beheer Stratum 2021 t/m 2024" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Vroegsignalering schulden - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding "Integraal beheer Strijp 2 2021 t/m 2024" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Europese School Den Haag - Stichting "Het Rijnlands Lyceum"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding "Integraal beheer Woensel Noord 2 2021 t/m 2024" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Archeologische Diensten - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveren en installeren van laboratorium meubilair - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

SAS procedure voor Re-integratievoorzieningen - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering en installatie van verkeersregelinstallaties - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Verblijf 2020 - Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 |...
Lees verder

IWR2021|SMS-Gateway - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Post- en...
Lees verder

Reinigen en inspecteren riolen 2020-2023 - Gemeente Renkum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Multimedia aan het bed - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Verbouw Claudius Prinsenlaan 128 - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Upgrade ERP (nu Dynamics NAV2015) - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NFU Facilitaire Non-Food Artikelen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder