zaterdag 11 juli 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Projectleider Aanscherping Arrangementenmodel - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vervangen en onderhouden gladheidsbestrijdingsmaterieel - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Regio NoordOost - BBV Nijmegen 2021 D-003100 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WTS500 Voertuigen Veiligheidstregio Zuid-Holland Zuid - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Rijnlands Lyceum Wassenaar - Stichting "Het Rijnlands Lyceum"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantsdiensten - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Europese Aanbesteding Medische Advisering - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountant - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf exploitatie en vernieuwing van de bestaande online MSc cursus Epidemiologie - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verwerving Meetapparatuur - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Flexpool Klant Contact Centrum (KCC) ten behoeve van Gemeente Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hulp bij het Huishouden - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg...
Lees verder

Architectenselectie Nieuwbouw VO campus Buiksloterweg Amsterdam - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Terreinverlichting - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel software pakket t.b.v. de OWO-gemeenten - Gemeente Weststellingwerf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software...
Lees verder

EMVI1750+ Enexis switchgear MV Installations - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Hosting, Functioneel en Technisch (Applicatie)beheer, Doorontwikkeling Centraal Register Uitsluiting KansSpelen (CRUKS) - Kansspelautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud Stichting Regius College Schagen - Stichting Regius College Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Logistieke dienstverlening verkiezingen - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

21211 | Vervangen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Walterboscomplex en Quintax te Apeldoorn - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Regio Randstad Zuid - Realisatie BBV + FW Waalhaven 2021 K-006631 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ICT-Hardware - Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verkeersveiligheidsonderwijs Noord-Brabant - Brabants VerkeersveiligheidsLabel - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verkeersveiligheidsonderwijs Noord-Brabant - TotallyTraffic - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Standaard Software - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Herontwikkeling Twistvlied - gemeente Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-08-2020...
Lees verder

Aanbesteding werken herontwikkeling Cluster Zuid - Universiteit Leiden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2020...
Lees verder

Aannemer Bedrijfsvoering - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

1239049 | Onderhoud buitenruimte Defensie- en Rijkscomplexen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Accountant - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

(Door)ontwikkelen en beheer van het regelsysteem Berkeley Bridge - Raad voor Rechtsbijstand
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Beschermd Wonen Zuid Hollandse Eilanden - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Perceel 29 - KanDoen - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31158821: ijsbestrijding en het bevaarbaar houden van vaarroutes voor kavel B1 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, Zuid-Holland...
Lees verder

Inhuur externen - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Inhuur arbeidskrachten OP - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Windfarm Zutphen & Duiven - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

2020004 Leveren van bomen en overige beplantingen - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ICT-Applicatie Werk & Inkomen (Participatiewet) - WerkSaam Westfriesland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland...
Lees verder

e-HRM - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

22074 | Herstel breedplaatvloeren Turfmarkt 147 te Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND NL |...
Lees verder

RPA Implementatie Specialist, cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vooraankondiging Informatiebijeenkomst Vrachtwagenheffing - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Geïntegreerd Brandweerzorg Managementsysteem - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

N243 Trajectbenadering - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31125450: RECTIFICATIE Selectieve Onttrekking - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inkomensconsulent Tozo 15-20 fte - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Fiscale adviesdiensten - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inmeten XYZ data van het DPO leidingnetwerk - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, KPU-bedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding ICT-Systeem Sociaal Domein - Gemeente Lochem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding printapparatuur en service Stichting Conexus - Conexus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Intensief maaien gazons - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Onderhoud buitenruimte sportaccommodaties gemeente Roermond - Gemeente Roermond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderhouden...
Lees verder

Uitzendkrachten Gooi en Vechtstreek - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327,...
Lees verder

Inhuur van personeel voor objectbediening - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Computer reiniging - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WAN verbindingen - Stichting Wellant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Datacenter reiniging - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2020-0143 Raamovereenkomst Gebiedsontwikkeling Overamstel - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Ontwikkeling Culturele Voorziening Berlijnplein - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

ICT Hardware, software en bijbehorende dienstverlening - Stichting Nidos
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals en Repro - Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verduurzaming sportparken gemeente Bergeijk 2020 - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting Asten en Someren - Gemeente Asten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AV Middelen Radboudumc - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Emmen Zuid - Realisatie spoorverdubbeling en 2e perron - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132,...
Lees verder

Inzamelen en afvoeren naar verwerker van PBD in zakken aan huis - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding Levering hardware Stichting CVO-AV - Stichting CVO-AV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Flexibele arbeid - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Inhuur arbeidskrachten OP - Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

IWR2021|Werkplekhardware - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfskleding, schoeisel en pbm’s - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding WTS500 voertuigen (voertuigen watertransportsysteem) - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Point of Care Ultrasound Echografie - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische apparatuur
Lees verder

9-D-09460-20: Europese aanbesteding stroomvoorziening warenmarkten en evenementen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Organisatie vd Toekomst - Resultaatgericht werken aan gezamenlijke doelen - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Organisatieadviseur juridische fusie en implementatie - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding ICT-netwerkbeheer en leer- en kantooromgeving Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten, Primo VPR, VCO de Kring en Stichting Floréo - Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en Regio
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Re-integratiediensten - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Bouw- en woonrijpmaken Bedrijventerrein Ambachtse Zoom - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud en bouwkundige projecten - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maaien bermen en sloten Heeze-Leende - Gemeente Heeze-Leende
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud en renovatie natuurgras sportvelden 2020-2022 in de gemeente Hilversum - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

EA Aanschaf Sputtermachine - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Cohortaanpak en aanpak Statushouders - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder