woensdag 8 juli 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamervragen over steun aan individuele bedrijven

Kamervragen over steun aan individuele bedrijven
Minister Wiebes stuurt de antwoorden op Kamervragen over steun aan individuele bedrijven. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een brief van de minister over dit onderwerp.
Lees verder

Kamerbrief met beleidsreactie AWTI Adviesrapporten 'Versterk de rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities' en 'Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën'
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer haar beleidsreactie AWTI Adviesrapporten 'Versterk de rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities' en 'Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën'
Lees verder

Kamerbrief verslag ministeriële videoconferentie cohesiebeleid 15 juni 2020
Staatssecretaris Keijzer doet verslag van de informele ministeriële videoconferentie over cohesiebeleid van 15 juni 2020. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over coronaprotest met tientallen historische schepen Pampus
Minister Van Engelshoven beantwoordt schriftelijke vragen over het bericht 'Indrukwekkend corona-protest met tientallen historische schepen bij eiland Pampus: "Net Sail Amsterdam"'. De vragen zijn gesteld door de Tweede-Kamerleden Geluk-Poortvliet, Palland en Postma (allen CDA).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over biomassacentrales
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'Bouw biomassacentrale Diemen kan doorgaan'.
Lees verder

Kamerbrief jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen 2019
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer het jaarverslag van het Staatstoezicht op de Mijnen over 2019.
Lees verder

Kamerbrief voortgang ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2020
Staatssecretaris Van Ark meldt de ontwikkelingen rond het sociaal minimum op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2020
Dit document beschrijft de voortgang van de gezamenlijke inzet van het kabinet en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba om de situatie van inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over stookfabriek Vierpolders
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'Zes locaties in beeld voor stookfabriek in Vierpolders'.
Lees verder