donderdag 2 juli 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over internetconsultaties CBS

Kamerbrief over internetconsultaties CBS
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer de verslagen van de internetconsultaties over de beleidsregel taakuitoefening CBS en de Regeling werkzaamheden derden CBS.
Lees verder

Kamerbrief toetsing risico Corona Overbruggingslening en einddatum coronamaatregel Qredits
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer het Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid over de Corona Overbruggingslening. Ook meldt zij een wijziging van de einddatum van de coronamaatregel van Qredits.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over deelname NFIA in tax committee AmCham
Minister Wiebes beantwoordt vragen over deelname van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in het tax committee van de American Chamber of Commerce in the Netherlands (AmCham).
Lees verder

Aanbieding Omgevingsagenda Oost-Nederland
Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de Omgevingsagenda Oost-Nederland.
Lees verder

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over zelfstandigen die net buiten Tozo vallen
Staatssecretaris Van Ark stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over zelfstandigen die net buiten de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) dreigen te vallen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over zelfstandigen die net buiten Tozo vallen
Staatssecretaris Van Ark beantwoordt vragen over zelfstandigen die net buiten de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) dreigen te vallen.
Lees verder

Beantwoording vragen over Vredestein
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'Ondernemingsraad in Enschede zegt vertrouwen op in Vredestein-directie' en het bericht 'Bedenkelijke praktijken rond Hongaarse subsidie aan eigenaar Vredestein'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht Ondernemingsraad in Enschede zegt vertrouwen op in Vredestein-directie en het bericht Bedenkelijke praktijken rond Hongaarse subsidie aan eigenaar Vredestein
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'Ondernemingsraad in Enschede zegt vertrouwen op in Vredestein-directie' en het bericht 'Bedenkelijke praktijken rond Hongaarse subsidie aan eigenaar Vredestein'.
Lees verder

Kamerbrief resultaten onderzoek inzet dwanglicenties bij hoge medicijnprijzen
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het verloop van de werkzaamheden van de commissie die de inzet van dwanglicenties bij hoge prijzen van medicijnen onderzocht.
Lees verder