woensdag 1 juli 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over het bericht Onderzoeksinstituut Wetsus in Leeuwarden ...

Beantwoording Kamervragen over het bericht Onderzoeksinstituut Wetsus in Leeuwarden gehackt, hacker betaald in bitcoins
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het bericht 'Onderzoeksinstituut Wetsus in Leeuwarden gehackt, hacker betaald in bitcoins'.
Lees verder

Kamerbrief start publiekrechtelijke nieuwbouwregeling en fiscale gevolgschade
Minister Wiebes meldt dat de nieuwbouwregeling vanaf 1 juli 2020 is geopend. Partijen die in het aardbevingsgebied nieuwbouw willen bouwen, kunnen vanaf die datum bij de Nationaal Coördinator Groningen terecht voor een vergoeding. De minister gaat ook in op het voorkomen dat bewoners nadeel ondervinden (fiscaal of in de toeslagen) doordat zij een vergoeding krijgen voor schade door waardedaling of immateriële schade.
Lees verder

Kamerbrief met het verslag van de Energieraad (videoconference) van 15 juni 2020
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Energieraad van 15 juni 2020. Eenzelfde brief is gestuurd naar de Eerste Kamer.
Lees verder

Kamerbrief uitspraak rechtbank over concentratie PostNL en Sandd
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de uitspraak van de rechtbank Rotterdam over het samengaan van PostNL en Sandd.
Lees verder

Kamerbrief 2e voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de Voortgangsrapportage 2020 van de Brainport Nationale Actieagenda.
Lees verder

Aanbieding nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel opt-in ongevraagde communicatie
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen.
Lees verder

Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel opt-in ongevraagde communicatie
Staatssecretaris Keijzer reageert op vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen.
Lees verder

Kamerbrief uitvoering motie gebruik vaste houtige biomassa voor energietoepassingen
Minister Wiebes meldt hoe hij de aangenomen motie-Sienot c.s. uitvoert. De motie gaat over het gebruik van vaste houtige biomassa voor het opwekken van energie.
Lees verder

Kamerbrief diverse onderwerpen consumentenbeleid en marktordening
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de voortgang op 6 thema's op het gebied van consumentenbeleid en marktordening.
Lees verder