woensdag 22 juli 2020

Geef economische belangen evenwichtige rol in noodwet covid-19

Geef economische belangen evenwichtige rol in noodwet covid-19
Het kabinet moet ervoor zorgen dat er ook oog is voor economische belangen naast die van de volksgezondheid in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.
Lees verder