zaterdag 18 juli 2020

DNB: Overschot lopende rekening blijft hoog in eerste kwartaal

Overschot lopende rekening blijft hoog in eerste kwartaal
Het overschot op de lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans is in het eerste kwartaal van dit jaar met 2 procent op jaarbasis gestegen tot EUR 23,1 miljard. Dat komt overeen met 11,5% van het bruto binnenlands product (bbp), zie figuur 1. De onderliggende cijfers laten de eerste gevolgen van de Covid-19 pandemie zien. Voor het eerst in vier jaar tijd, is er sprake geweest van een afnemende export en import van goederen. Ook daalden de grensoverschrijdende ontvangsten en betalingen van winsten en dividenden door bedrijven.
Lees verder