maandag 13 juli 2020

Conjunctuurinformatie: Nog geen faillissementspiek

Conjunctuurinformatie: Nog geen faillissementspiek
De coronacrisis heeft vooralsnog niet geleid tot een opvallende piek in het aantal uitgesproken faillissementen. Met 1.633 lag het aantal zaken dat in de eerste helft van dit jaar failliet is verklaard, nagenoeg gelijk aan de 1.628 bedrijven die in de eerste helft van 2019 bankroet gingen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Economie & onderwijs
Lees verder

Online platforms krijgen meer verantwoordelijkheden voor consumentenrechten
Online platforms krijgen in Europees verband meer (wettelijke) verantwoordelijkheden voor hun consumenten. Bedrijfsleven
Lees verder

Meer evenwicht tussen aantal mannen en vrouwen in top bedrijfsleven
Een zogeheten ingroeiquotum moet de man-vrouwverhouding in de raad van commissarissen van beursvennootschappen binnen enkele jaren zodanig veranderen dat de raad voortaan ten minste voor één derde deel uit mannen bestaat en voor ten minste één derde deel uit vrouwen. Sociale zaken
Lees verder

Week van de RI&E 2020 verplaatst naar september
De uitgestelde Week van de RI&E, de week waarin brancheorganisaties, opleiders en arbodiensten ondernemers stimuleren om de risicoinventarisatie en -evaluatie (ri&e) uit te voeren, vindt plaats van 21 tot en met 25 september. Milieu & ruimte
Lees verder