dinsdag 16 juni 2020

Webinar Kleinschalige innovatieve woonvormen realiseren met de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Webinar Kleinschalige innovatieve woonvormen realiseren met de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Heeft u zelf plannen om een levensloopbestendig woonproject te realiseren en wilt u weten hoe u dat doet? Of bent u gewoon geïnteresseerd? Doe dan mee aan het webinar Kleinschalige innovatieve woonvormen realiseren met de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg.

Steeds meer 55+-ers nemen het heft in eigen handen en starten een initiatief om een levensloopbestendig woonproject te realiseren. Ook sociale ondernemers zien kansen om innovatieve kleinschalige woonvormen te bouwen. Deze initiatieven zijn hard nodig, want er is grote behoefte aan alternatieve woonvormen.

Lees verder

Toegang tot energie: SDG7 Results selecteert 12 nieuwe projecten

Er zijn 12 projectvoorstellen van bedrijven geselecteerd voor uitvoering via de regeling SDG7 Results. Deze projecten zijn als beste geselecteerd uit 43 voorstellen die bij ons zijn ingediend.

Lees verder

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren: stand van zaken

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS-regeling) blijkt duidelijk te voorzien in een behoefte. Sinds de openstelling wordt de TOGS-regeling continu gemonitord en geëvalueerd.

Lees verder

Subsidie voor investeren in veestallen

Bent u pluimveehouder en wilt u dat er minder fijnstof ontstaat in uw stal? Investeer dan in een bewezen innovatie. Hiervoor kunt u subsidie aanvragen.

Lees verder

Microzeef bespaart energie én heeft sociale impact

Kankercellen opsporen in bloed. Voedingsmiddelen zuiveren. En razendsnel verontreinigingen detecteren in water. Voor dit alles is microfiltratie ontzettend nuttig. Het Nederlandse bedrijf Aquamarijn ontwikkelde een nieuw type microzeef, dat erg energiezuinig is. "Onze microzeef is 90% zuiniger dan conventionele zeven."

Lees verder