vrijdag 12 juni 2020

Stand van zaken Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) op 12 juni 2020

Stand van zaken Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) op 12 juni 2020
Sinds vrijdag 27 maart 2020 kunnen ondernemers die directe schade ondervinden van de diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen aanspraak maken op 9 maatregelen uit het noodpakket banen en economie. Een aantal specifieke sectoren werd financieel direct geraakt door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Bijvoorbeeld door de gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en het afgelasten van evenementen, annuleringen in de reisbranche vanwege het 'alleen-noodzakelijke reizen' advies voor Nederlanders en de verplichting om 1,5 meter afstand te houden.
Lees verder