dinsdag 16 juni 2020

Nieuwe website voor de Nationale Helpdesk Douane

Nieuwe website voor de Nationale Helpdesk Douane
Sinds 2 juni is de nieuwe website van de Nationale Helpdesk Douane live. De website heeft een nieuw adres, een andere vormgeving en biedt veel extra mogelijkheden.
Lees verder

Nieuw systeem voor binnenbrengen in EU van start op 15 maart 2021
Medio maart 2021 start het nieuwe cargo-informatiesysteem voor binnenbrengen in de EU: Import Control System 2 (ICS2).
Lees verder

Wijziging in procedure vernietiging afgekeurde of geweigerde goederen
De Douane heeft de procedure gewijzigd voor het vernietigen van goederen die niet in het vrije verkeer mogen worden gebracht omdat ze zijn afgekeurd of geweigerd door de bevoegde autoriteit (bijvoorbeeld de NVWA).
Lees verder