dinsdag 9 juni 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Verrichten van BOEI-inspecties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Centrale Inkoop Hardware voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

(nieuwe publicatie) Lease wagenpark Hollands Kroon - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur 3 Toezichthouders bouw t.b.v. handhaving van de Ruimtelijke Regelgeving, gemeente Apeldoorn 2019 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst hagen knippen - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Touringcarvervoer - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Cateringkleding Paresto - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur van uitzendkrachten - N.V. Westerscheldetunnel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme drankenautomaten - Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31108577: het meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de toestand van het areaal, met upgrade-werkzaamheden in het beheergebied Rijkswaterstaat Zuid Nederland in drie percelen - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-01-2017 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Instapbegeleiding Veren - GVB Veren B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huur Mobiele Ontwateringsinstallatie voor Zuiveringsslib - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Studentenportaal - Universiteit Leiden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

I&V02-2020 Asfaltwerken noord en midden Zeeland - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Burgerzaken applicatie gemeente Middelburg en gemeente Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND...
Lees verder

Nieuwe kassa's VSA - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Realisatie Nieuwbouw Attendiz VSO Bandoengstraat Hengelo - Bestuursbureau Attendiz
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Twente NL213 | Procedure:...
Lees verder

Aannemersselectie Nieuwbouw OBS Jules Verne - SPO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering en onderhoud bewegwijzering - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

GON-40-19-008-T01 Terreinafwerking Zicht op Duin 4E-H te Almere Poort - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud, Gevelglasbewassing en Vloeronderhoud - Coöperatie Scholengroep Pompeblêd UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: Friesland (NL) NL12, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Operationele lease voertuigen en materieel - N.V. Haagse Milieu Services (Nvhms)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Aanbesteding brandstof ten behoeve van rijdend materieel 2020-2024 Zeeuws Vlaanderen - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 |...
Lees verder

Raamovereenkomst inzake leveringen van Sluitspierprothesen - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Wmo trapliften - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND...
Lees verder

marktconsultatie Vastgoed Beheersysteem - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Wmo Hulpmiddelen en Gesloten buitenwagens - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer Kantoor Automatisering Omgevingsdienst Regio Utrecht - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Koffie en thee voorzieningen - Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reverse Osmosis -Package units ZS De Put en De Hooge Boom - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

OPEN HOUSE Beschermd Wonen Ouderen in een Wlz-setting - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht...
Lees verder

Onkruidbestrijding op verharding gemeente Groningen - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND...
Lees verder

Warme dranken voorziening - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31152498: Vervangen van de acculaadgelijkrichters op de SVKO incl onderhoud - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Bernheze - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31134403 Het meerjarig instandhouden van de overige ketens behorende bij VTS gebieden - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-05-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31158696 Visonderzoek Kierbesluit - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C, Overig...
Lees verder

Kavel III Bovenbouw UB - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Magnetic Field Shielding Surgery Rooms - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Print- en kopieervoorzieningen ten behoeve van STC Group - STC-Group
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31149485: Renovatie Kooybrug en draaibrug Montfoort - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verslaafdenopvang en gebruiksruimte De Stek - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Accountantsdiensten - ZonMW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Slibverwijdering IBA's - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktraadpleging Afronding Vulling en Onderhoud Dataopslagsysteem Energietoegangsprogramma Energising Development tbv RVO - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EMVI1750+ Enexis switchgear MV Installations - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Elektriciteit
Lees verder

Vervanging kademuur 3e Haven Scheveningen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Analyse systeem - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inkoop en beheer van software en licenties - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Wmo-indicatieadvisering - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke en aanverwante...
Lees verder

Groot onderhoud asfaltverhardingen - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Laboratoriumanalyses - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Barendrecht - Ontwerp, Realisatie en Onderhoud Verkeersleidings- en Incidentenbestrijdingspost - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Renovatie en uitbreiding datacenter Snellius Universiteit Leiden - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Groot onderhoud elementenverhardingen - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schilderwerken en glas - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

1206951 | V&G dossiers voor Rijksgebouwen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmanager Katendrecht-Rijnhavengebied, cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ICT-Hardware - Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Stafbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bedrijfsinformatiesysteem voor SURF - Coöperatie SURF UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cognos Migratie specialist - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bermen en sloten onderhoud - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaken Trams, haltes en werkplaats Provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountancydiensten - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervangen en installeren drie rioolpompen - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud DVM Wegkant Beheergebieden Zuid Nederland, Zee & Delta (P1) en West Nederland Zuid(P2) (ODW ZN-ZD-WNZ) - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior Java Ontwikkelaar Digitale Dienstverlening, cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Microsoft licenties en Assurances - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Airco's - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering van onopvallende casco motorfietsen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

RAW-raamovereenkomst voor BGO Polder-en Boezemkaden 2020-2022 - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-06-2020...
Lees verder

Archeologische Diensten - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-08-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Surplus- hardware - Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Concessie Verduurzaming grondgebonden woningen op basis van kwalitatief recht - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Riolerings- en wegenonderhoud Nijmeegsestraat e.o. te Gendt - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, Gelderland NL22 |...
Lees verder

Landelijk - Zonnepanelen op geluidsschermen uitnodiging videoconferentie - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

MJPG Spoor voortgang en informatie - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Utrecht - Levering hard- en software Reizigersmetingen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder