dinsdag 30 juni 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Afvalstromen transport en verwerking milieustraat gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Leermiddelen - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212,...
Lees verder

Nieuwbouw Academie Tien (Berlijnplein, gemeente Utrecht) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-08-2020...
Lees verder

31146532: Raamovereenkomst onderhoudsbaggerwerk vaargeulen Noordzee - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-07-2020...
Lees verder

Organiseren en uitvoeren van rijopleidingen - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Training watermanagement en implementatie beslissingsondersteunend systeem in Oman - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Hardware en aanvullende diensten - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Niet merkgebonden tankpassen - GGD Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Subsidieadviesdiensten voor het Intergemeentelijk subsidiebureau (IGSG5) - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Schade-expertise ten behoeve van de Commissie Mijnbouwschade - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst levering, onderhoud en service van hartbewakingsmonitoren - Axira
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Selectieleidraad Zonneparken Kommengebied gemeente Beuningen - Gemeente Beuningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Integratie - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Advies over software-integratie
Lees verder

beheer en onderhoud openbare verlichting - BEL Combinatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31154248: LVO en MJO NSTA Oosterscheldekering - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

ICT hardware en Mobile devices - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Aannemer nieuwbouw RBT IJsselwaarden Velp - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Industriële reiniging van petrochemische installatie(delen), logistiek en bijbehorende werkzaamheden - Ministerie van Defensie - Defensie Pijpleiding Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-L-20430-19: De beste leverancier van BHV-middelen voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud & Vervanging Openbare Verlichting gemeente Tiel 2020-2024 - Gemeente Tiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Gelderland...
Lees verder

Inhuur senior Technisch manager - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie huisvesting staf imaging op locatie 1A, 2A & 1F (VUmc) - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EHBO | BHV Opleidingen - Reclassering Nederland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

1-D-02248-20: Uitvoeren van staal en constructiewerkzaamheden aan gemalen en appendages van pompen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering RVV bebording, diverse gemeenten, 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sportmaterialen gemeente Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanleg voetbalveld NVC - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Sanitaire Voorzieningen - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Het onderhouden en oplossen van storingen van specialistische installaties in gebouwen van de Dienst Justitiële Inrichtingen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Beveiligingsdienstverlening en -techniek - Reclassering Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bemonstering en PCR diagnostiek corona - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidsdiensten
Lees verder

Zaaksysteem gemeente Winterswijk - Gemeente Winterswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Mediadiensten (Ea0076) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Managed Intrusion Detection Services - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beheer van...
Lees verder

Ondersteunende dienstverlening bij Europese subsidietrajecten - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

IJzerchloride RWZI Tiel t.b.v. fosfaatverwijdering - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MARKET CONSULTATION for the supply of a dynamometer - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Proefbanken
Lees verder

Levering en onderhoud AED´s 2020 - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw kantine en buitenruimte kantinegebouw Smeetslandseweg - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Warme dranken voorzieningen - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Koffie,...
Lees verder

Wagenpark - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Utrecht - Voorschriften en Eisen Management Systeem - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. Universiteit Maastricht - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering van Bedrijfskleding - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schuldhulpverlening en schuldhulpverlening voor zelfstandige (ex)ondernemers - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Vrijwillige transparantie TOX screening solution UNIFI - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

AT/2019/19: Marktconsultatie Samenwerkingsovereenkomst Renovatie bewegingswerken Oosterscheldekering fase 1 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure:...
Lees verder

AT/2019/20: Marktconsultatie Vervangen stangdeklaag zuigerstangen Oosterscheldekering fase 1 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leveren Uitzendkrachten - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Integraal Management Systeem Brandveiligheid - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ICT Werkplekken en aanverwante Diensten - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie verplaatsing en realisatie milieustraat en gemeentewerf - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Kantoorartikelen - Noorderpoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Cateringdiensten - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Projectondersteuner visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Openbare aanbesteding Wmo-maatwerkvoorzieningen - gemeenten Raalte en Olst-Wijhe - Gemeente Raalte
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Onkruidbeheer op Verhardingen - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

10600066705 OM Businessanalist - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10600068283 OM Senior Oracle Enterprice Architect - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

SHN2003 Adviseur Informatievoorziening Business Intelligence - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

11000016721 NFI Business Analist - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Waterongevallen voertuigen VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

11000016997 NFI FIG Network Developer - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering Microsoftlicensies - Gemeente Nijkerk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder