zaterdag 27 juni 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

'Levering en plaatsen van tenten, tribunes en overige infrastructurele en facilitaire voorzieningen ten behoeve van de Nederlandse Veteranendag - Stichting Nederlandse Veteranendag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Open House Toelatingsprocedure Re-integratiedienstverlening - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Realisatie huisvesting staf imaging op locatie 1A, 2A & 1F (VUmc) - VU medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Her-aanbesteding Restaurantkeukens Noorderpoort, locatie Euroborg - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31143638: Uitvoering Groot Onderhoud A79 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

De beste Tozo aanbieder - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Onderhoud klimaatinstallaties op Defensie locaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie en...
Lees verder

Verbouwing afdeling Hematologie (VUmc) - VU medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bouwen van...
Lees verder

Snoeien bomen gemeente Laarbeek - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technisch materiaal - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Levering van Relatiegeschenken en Eindejaarsgeschenken inclusief de daarmee samenhangende diensten - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Horeca Keuken - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Outsourcing Kantoorautomatisering ParkeerService - Coöperatie ParkeerService UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Wmo Deurautomaten - ROGplus - Stichting ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

EU-111 GIS installaties - TenneT TSO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

31160132 - Het uitvoeren van laboratoriumanalyses voor het vaststellen van het voorkomen van niet-toetsbare werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Accountantsdiensten provincie Flevoland - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Coöperatie ParkeerService U.A. - Financiële Afhandeling Digitale Parkeertransacties - Coöperatie ParkeerService UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak en glasbewassing Het Huis van Waalre - Gemeente Waalre
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

De Kompanjie - EOA Raamovereenkomst levering bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31140640: Marktconsultatie Verificatiebodemonderzoeken - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitvoering van...
Lees verder

Gemeente Maasgouw - Raamovereenkomst ingenieursdiensten, directievoering en toezichthouden - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Verwerking oud papier en karton - Omrin - Afvalsturing Friesland NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Stadsbijeenkomst Maatschappelijke Begeleiding Inburgeraars - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Basismobiliteit Noord-Veluwe touringcarvervoer - Gemeente Elburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

BZ - MC Real Estate Services - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Makelaarsdiensten voor...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Jongerenwerk - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SZW - EA Levering en onderhoud wasmachines en drogers - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Kwaliteitsmedewerker - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afkondiging gegunde opdrachten DAS Stichting RIJK / OVER-gemeenten periode 01-04-2020 t/m 30-06-2020 - OVER-gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Tank-/laadpassen en brandstof (bulklevering) gemeente Oosterhout - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BHV-opleidingen en -middelen - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Openbare aanbesteding Schulddienstverlening - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Agile-/Scrumcoach - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gegevensinwinning (landmeetkundige diensten) - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten Gemeente Hardenberg - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

European tender for the development of an Integrated Ground Model voor IJmuiden Ver Wind Farm Zone - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Dienstverlening door...
Lees verder

Huisaannemer - N.V. Juva
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud Gemeente Hattem - Gemeente Hattem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nadere offerteaanvraag Inhuur/detachering teamleider assetmanagement - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Haagse markten E&W beheer en onderhoud - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Senior Vergunningverlener (0.3 FTE), vanaf juli 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Klein Grondverzet - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-08-2017 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor diensten van Coaches & Experts - Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Tankautospuiten VRHM - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Multifuctionele hydraulische mobiele machine - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Voedingscentrum: Fulfilment - Voedingscentrum Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzamelen, afvoeren en verwerken van afval - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Food en Non-Food Hotelschool The Hague - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Multifunctionals Sivog - Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezetonderwijs in het Gooi
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bulkleveringen van brandstoffen - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering, installatie, onderhoud en beheer van DRIS-displays - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Grid Control Platform - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vervanging ICT Infrastructuur - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Programma- en Procesmanagement - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder