dinsdag 23 juni 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Rotterdam Blaak-Rotterdam Lombardijen-Leiden Centraal-Leiden De Vink - Programma Liften & Roltrappen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - Levering GAST ERTMS (ERTMS assentellers) - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Asfaltonderhoud 2020 (2021, 2022, 2023) Gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer en onderhoud OV-fiets - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS BOI Expertpool Markt Instrumentarium Waterveiligheid - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Licenties Microsoft Office en Microsoft Azure - Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding sanitaire supplies – hardware (1) - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Life cycle vervanging storage t.b.v. Gemeente Midden-Delfland - Gemeente Midden-Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Op-, overslag, transport en verwerking huishoudelijke afvalstoffen met toepassing van nascheiding - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422 |...
Lees verder

Business export coach and institutional consultant for the Fresh Fruit & Vegetables and Apparel sector in Jordan - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31108959: A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-08-2018 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Financieel systeem - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Learning Management System (LMS) - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Duurzame Elektriciteit - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering Aardgas - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Vernieuwing Parkeerverwijssysteem (PVS) en Centraal DRIP Management Systeem (CDMS) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Chemische dampdepositie systeem - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Flexibele krachten klantcontact - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leveren en installeren photo voltaïsche installatie AWZI Lelystad - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onkruidbeheersing op verhardingen 2020-2023 - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Power Transformers 50-10 kV - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

SZW EA Kwaliteit RSO - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Dienst XBRL Taxonomie ontwikkeling Logius - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

31146532: Raamovereenkomst onderhoudsbaggerwerk vaargeulen Noordzee - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-07-2020...
Lees verder

Publieke Elektrakasten Tilburg - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412...
Lees verder

Beheerbureau ViaVé - Gemeente Elburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31155661 Supervisie Ruimtelijke Kwaliteit & Vormgeving (RK&V) A27 Houten - Hooipolder* - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, Utrecht NL310,...
Lees verder

31155661 Supervisie Ruimtelijke Kwaliteit & Vormgeving (RK&V) A27 Houten - Hooipolder - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4,...
Lees verder

31125136: Het ontwerpen en uitvoeren van Overnachtingsplaatsen Merwedes - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-04-2018 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

NO Inhuur Adviseur waterketen (medior) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding dienstverlening levering Uitzendkrachten - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werktuigbouwkundige Storings- en Calamiteitenovereenkomst bestek 20-25-KB. - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NO inhuur Senior omgevingsmanager dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Software aanschaf en licentie advisering - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Districts- en teambureau Maarssen - Politie
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

beheer en onderhoud openbare verlichting - BEL Combinatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

HYPOXIMMUNO Project - CP-506 - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Draagbare Gasdetectie apparatuur - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aannemer Verbouwing RBT te Hoorn - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-07-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Maaien en reiniging van hondenuitlaatplaatsen (HUPs) - DAR N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het voorbereiden en uitvoeren Natura 2000-natuurherstelmaatregelen in de Duinen Den Helder – Callantsoog, duinen Kennemerland Zuid en Ilperveld - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Reseller (Standaard) Softwarelicenties - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bestrijding eikenprocessierups - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Herinrichten kruispunt Schipholweg - Oleanderlaan - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MULTI-GAS ANALYSERS (CO2 & CH4) FOR USE IN LIVESTOCK BARN ENVIRONMENT - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gazon maaien gemeente Voorschoten en gemeente Wassenaar - Werkorganisatie Duivenvoorde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ex ante mededeling inzake Porthos - FEED Offshore pijpleiding - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur ICT-Professionals tbv OCW en DUO Den Haag - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Doorontwikkeling nID - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Marktconsultatie tooling procesdocumentatie - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Netwerkcomponenten - Stichting Primair en voortgezet onderwijs Zuid-Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Zonneparken Eethen en Dussen - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf apparatuur (Acustar) voor geautomatiseerde ADAMTS13 activiteit meting inclusief verbruiksproducten en onderhoud - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Catering Nieuwe Maze - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Inhuur Projectleider Strategie & Innovatie - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Exotenbestrijding werkgebied waterschap Vechtstromen - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie reusable positioneringskussens OK - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische apparatuur,...
Lees verder

Marktoriëntatie HRM systeem - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Financiële-informatiesystemen
Lees verder

Wagenparkbeheer en Mobiliteit - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst klein onderhoud elementverhardingen t.b.v. de gemeente Hilversum - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

1239049 | Onderhoud buitenruimte Defensie- en Rijkscomplexen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leerplatform Provincie Limburg - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsulatie Mobile Mapping informatie extractie - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Digitale handhaving openbare ruimte - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Digitale toetssoftware - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor...
Lees verder

Strategisch ICT-Maatwerk Advies - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Online Proctoring - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor onderwijs voor...
Lees verder

Visiteregeling tbv Parkeren - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA STAP-applicatie - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bouwteamopdracht "Ontwerp en realisatie van de overkapping Busstation 't Oor te Almere Stad" te Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-07-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Prestatiecontract maaien natuurlijk groen perceel 2 Graft-De Rijp en Schermer 2020-2026 - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regulier Onderhoud Grienden - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder