zaterdag 20 juni 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

MARKET CONSULTATION for the supply of a dynamometer - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maatwerkmeubilair Bestuurscentrum - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reststoffenmanagement, inzamelen en logistiek van niet gevaarlijk afval - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitbesteding ICT-infrastructuur- en beheerdiensten - Rijnvicus B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

Jongerenwerk 2021 e.v. - Gemeente Gouda
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Het verzamelen, afvoeren en verwerken van diverse te vernietigen goederen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Integraal beheersysteem openbare ruimte - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Life cycle vervanging storage t.b.v. Gemeente Midden-Delfland - Gemeente Midden-Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gunningen waterkracht 1 janauri 2020 tot en met 31 maart 2020 - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MBO Student Informatie Systeem - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Aankondiging van vrijwillige transparantie: Hogeschooltaal - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Gemeentelijke informatie pagina - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Inhuur Flexibele Arbeidskrachten vanaf schaal 9: juridisch, grondverwerving, communicatie en technisch - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nieuwbouw drinkwaterproductiestation Beilen - N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: | CPV: Volledige of gedeeltelijke bouw-...
Lees verder

Grondsanering voormalige raffinaderij Santoriniweg - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - Gemeente Bodegraven - Reeuwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verbouwing Gemeentehuis Epe - Gemeente Epe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-12-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding voor warme- en koude dranken voorziening - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst leveren bomen t.b.v. 'bomen in het Waddenlandschap' - Stichting Iepenwacht Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-07-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL |...
Lees verder

UEM (ICT ondersteuning vanaf 2e lijn) - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

31147146: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Prestatiecontract baggeren Scheveningen haven - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Installatie-adviesopdracht onderwijscentrum en UCG - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw Feringa Building te Groningen - cleanroomvoorzieningen - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-03-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud mini- en rioolgemalen - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure:...
Lees verder

het beheer en onderhoud van parkeerautomaten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Groot-Onderhoud Molenvaart - Emmaweg, met bijkomende werkzaamheden - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-07-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Meterwisselen en inpandige saneringen 2021 en 2022 - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Piano's en vleugels, conservatorium maastricht, Zuyd Hogeschool - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

AT-2020-17: Marktgesprek toekomstige contracten van de Kustlijnzorg suppletiewerken - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herontwikkeling Twistvlied - gemeente Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

'Uitzendkrachten en vakantiekrachten voor functies tot en met schaal 7 en afdeling Vrije Tijd voor de functies wijktuinleider, activiteitenbegeleider, assistent beheerder stadsboerderij en dierverzorger' - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Markconsultatie afvlakken en boucharderen bestrating - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker Serviceteam 2,5 fte - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Geophysical Survey for IJmuiden Ver Wind Farm Zone (IJVWFZ) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding ongediertebestrijding - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MKB scan CO2-reductie - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Overbruggingsovereenkomst levering occasions - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

19734 - Realisatie tijdelijke huisvesting arbeid PI Alphen, locatie Eikenlaan, te Alphen aan den Rijn - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland...
Lees verder

15713 | Renovatie 9 cellenafdelingen in PI Nieuwegein te Nieuwegein - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van een landelijk loket preventie kansspelverslaving - Kansspelautoriteit
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Accountantsdiensten - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

1-D-05381-20: Ondersteuning bij het UP!Rotterdam actieprogramma - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31143393: Groot Onderhoud 21-22 NN West incl. VenR A32 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-07-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Experts (international and local) for Business Export Coaching activities in the processed mango sector in Burkina Faso, Mali and Ivory Coast - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meerwerk basisovereenkomst bodemsanering fasen 2 en 3 Olasfa Olst - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Food en non-food - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-07-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

BZK-Kern-HIS-EA Rookvrij Rijkskantoren 2021 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Beveiliging - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie Sociaal Medische Advisering (SMA) - Gemeente Wijk bij Duurstede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst 76mm munitie (871.19.7936.03) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-07-2020 | Plaats...
Lees verder

Junior medewerker Serviceteam 4,5 fte - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MCGV-2020-04 Warmtenet Rozenburg (WH) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwen van...
Lees verder

Europese aanbesteding schoonmaak (met optioneel sanitaire verbruiksmaterialen) voor Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2020-0052 SOK Ingenieursdiensten Programma Bruggen & Kademuren - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur project- en programmamanagers - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur onderwijslogistiek - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur financieel personeel - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur subsidieadviseurs - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur interim managers bedrijfsvoering - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur interim managers onderwijs - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

NHL Stenden EA Multifunctionals - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Groot asfaltonderhoud 2020-2021 - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder