dinsdag 2 juni 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Dynamisch aankoopsysteem inhuur ICT - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten subsidiecontrole - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Viering Oud en Nieuw Amsterdam 2020/2021 - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Dienstencontract geautomatiseerd landelijk overnamepunt iVRI-data - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Strategisch jurist Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Strategisch jurist Omgevingswet (2) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Raamovereenkomst in diverse percelen voor uitmaaien watergangen en maaien waterkeringen HDSR - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

17587268 Generieke Satcom Internet Box - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Directieleveringen onderdelen drukriolering - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-07-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder