donderdag 18 juni 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Groenonderhoud ten behoeve van het Hoogheemraadschap van Delfland - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding leerlingenvervoer SUN-gemeenten - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, Noord-Overijssel NL211,...
Lees verder

AT-2020-17: Marktgesprek toekomstige contracten van de Kustlijnzorg suppletiewerken - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Parkeerhandhaving fiscale en blauwe zones gemeente Diemen - Gemeente Diemen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Prolander. Compartimenteringsstuwen De Drie Polders - Zuidelijk Westerkwartier - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

marktconsultatie Afvalsysteem Stadsbeheer - Gemeente Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: | CPV: Software en...
Lees verder

AI 2020-0125 Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Civiele Constructies (IDCC) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stoffering - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Werkkleding & -schoenen - Cedris
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerpteam architect/constructief adviseur BG3 Universiteitskwatier - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Transport van vloeibaar slib - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leermiddelen - Stichting Openbaar Basisonderwijs Hoogezand-Sappemeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reconstructie vondelsingel fase 1 - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mobiele telefonie WRIJ - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SURFwireless 2.0 aanbesteding - SURFnet B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Market enquiry - Natural gas exchange - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ontwikkeling nieuwe website NJi.nl - Stichting Nederlands Jeugdinstituut/NJi
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor Personeels- en Salarissysteem van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) - Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocdure voor Schoonmaakdienstverlening van het Scala College - Stichting Scala College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Rapportage omgeving en Business Intelligence (BI) voor Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoek en - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbestedingsprocedure levering van schoolmeubilair Segbroek College - Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst landmeetkundigediensten WRIJ - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2330, traject 129, Groot onderhoud N319 Zutphen - Ruurlo - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Front-end Ontwikkelaar BI - BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding accountantsdiensten gemeente De Fryske Marren - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmanager gebiedsontwikkeling Hoek van Holland, cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Materieelbeheersysteem - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2020...
Lees verder

Digitale Werkplek - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Landelijk - GSM-R Passief (Opstelpunten) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AI 2020-0130 NGE onderzoek fase 3.4 Overhoeks - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dagbesteding en begeleiding Floralia - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie projectmatig onderhoud beweegbare kunstwerken - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: | CPV: Reparatie en onderhoud van...
Lees verder

Marktconsultatie telemetrie nodes voor openbare verlichting - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie applicatie leerplicht/RMC en leerlingenvervoer - Gemeente Wijk bij Duurstede
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Detachering ICT personeel - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Cambium
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Regionale Programmamanager New Ways Zuid-Holland - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Prohles
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding collectief Wmo vervoer De Dienst Noardwest Fryslan - Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

151495 NU Kiem - Touchscreens en toebehoren - Stichting Kiem Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectleider Afrekeningen 2019, Gemeenschappelijke regeling Jeugd Rijnmond (GRJR) - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Personeelsdiensten - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Herinrichting Krabbepark - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-07-2020...
Lees verder

Levering, installatie, beheer, service, onderhoud en demontage van trapliften 2020-2029 - Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND...
Lees verder

Taxivervoer - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie, beheer, onderhoud en doorontwikkeling externe en interne websites inclusief inrichting en levering CMS op basis van Best Value - RDW
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Wifi - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Mobiele telefoon- en datadiensten GGD NOG 2020 - GGD Noord- en Oost-Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31158913 Producten Projectbeheersing A7/A8 Amsterdam - Hoorn - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

1-D-05225-19: Levering en exploitatie van laadpalen voor gemeentelijke terreinen en panden - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Managed hosting Financieel Landschap - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. Onderwijsgroep Tilburg - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior PBS coach - MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

VWS EA Anders werken bij complexe vraagstukken - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Kolken, lijnafwatering, spindels en schuiven - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud van de openbare verlichtingsinstallatie 2020 e.v. gemeenten Bergeijk, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Best - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

9-L-19413-19 Leveren en onderhouden van CCTV systeem in parkeergarages - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Interventiebedrijven - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

CPOW- Onderwijsleerpakketten - Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mini- en Rolcontainers - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Verhuizing ESP lab - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Opstellen RAW bestek voor de renovatie van de start- en landingsbaan van Maastricht Aachen Airport - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktinformatiebijeenkomst Huishoudelijke hulp gemeente Ommen - Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2030 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Raamovereenkomst Huis- en kolkaansluitingen - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EHRM-systeem en salarisverwerking ODZOB - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering van de Rijksuniversiteit Groningen - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Communicatieadvies en uitvoering van -middelen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviseur Portfoliomanagement/project- en programmanagement Ontwikkelen Domeinen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

BZK - EA - Portofoonnetwerken tbv ambassades BZ - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder