zaterdag 13 juni 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Merkonafhankelijke Tankpassen voor Brandstoffen en Elektrisch laden - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Vervanging verlichting sportvelden gemeente Maasgouw - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

GGD Hollands Noorden - Europees openbare aanbesteding ICT Hardware - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maaien ruw gras gemeente Tholen - Gemeente Tholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND NL...
Lees verder

Toegang Sociaal Domein - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Postdiensten - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

PGO contract Zee-Zevenaar - Versnelde uitvoering overheidsopdrachten - vernieuwing spoorweginfrastructuur Havenspoorlijn - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Leverantie bomen - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-08-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Inhuur van personeel (detachering) - in vijf percelen - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur van personeel (detachering) - onderhandelingsprocedure Perceel 5 - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

WMO Immateriële ondersteuningstaken 2020 - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-07-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht...
Lees verder

Consultant Oracle eBS (vastgoed), cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Intranet NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor internet en...
Lees verder

Organisatie en exploitatie kermissen (schaars recht) - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Burgerzakensysteem voor gemeente Hilversum en Gooise Meren - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie onderhoud patiëntenliften en bedpanspoelers - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Brandverzekering - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Raamovereenkomst inwinnen verkeersgegevens t.b.v. mobiliteitsgedragscampagnes - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Mobiele telefonie abonnementen - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gladheidbestrijding - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Paviljoen Baggelhuizerplas - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Financieel systeem - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vernieuwing gegevensuitwisseling, Dienst Dommelvallei - Gemeente Geldrop-Mierlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Large Sample Cryo EM - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de inhuur van personeel niet in loondienst (PNIL) - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure risicodragend projectmanagement van Onderwijsgroep Galilei - Stichting Onderwijsgroep Galilei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding ICT-applicaties Sociaal Domein ISD Bollenstreek - Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nieuwbouw IKC Frans Gat - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vooraankondiging Maatschappelijke Opvang - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke...
Lees verder

Vernieuwing Microsoft licenties - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-07-2020 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Senior Regisseur Sociaal Domein A - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior communicatieadviseur - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Trainee Overheidscommunicatie - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Regisseur Sociaal Domein B - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regisseur Sociaal Domein - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Planjurist - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Traineeship Beleidsmedewerker Groen - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur Verkeerskunde en Mobiliteit - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur water en riool - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Civiel Technisch Projectleider Insteekhaven - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Civiel Technisch Projectleider GOL Waalwijk - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Civiel Technisch Projectleider - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker Zorgloket - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Juridisch medewerker WMO en Jeugd - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT projectleider - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkvoorbereider Civiele Techniek - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Jurist ondermijning - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker Zorgloket - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Civiel Technisch Projectleider - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur handhaving - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, huur en dienstverlening reproductieapparatuur - Stichting V.O. Amsterdam-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Marktconsultatie Deformatiemetingen satelliet - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: | CPV: Diverse technische...
Lees verder

Ingenieursdiensten - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inzamelen en verwerken van Bedrijfsgrondstoffen - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market Orientation Wind Resource Assessment Ten Noorden van de Waddeneilanden - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open Market Consultation - Voice Recognition and Response - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor ontwikkeling...
Lees verder

Content - Video Arts - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie realisatie (ver)nieuw(d) gemeenschapshuis Asten - Gemeente Asten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afeer - Europese aanbesteding Transport - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Werkplek ICT Hardware - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Limburg (NL) NL42 |...
Lees verder

Reinigen en inspecteren riolen 2020-2023 - Gemeente Renkum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

AI 2020-0081 Reiniging evenementen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Applicatiediensten op basis van het Mendix low-code platform en Microsoft technologieën. - Raad voor Rechtsbijstand
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vervanging gelijkrichterstation Bachplein en Centrum - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-07-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

ICT-Hardware - Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Stafbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Herinrichting Rimburg besteknummer: 2020-GNS-02 - Gemeente Landgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Regiotaxi Haaglanden - Metropoolregio Rotterdam- Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, Agglomeratie...
Lees verder

Kantoormeubilair - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kantoormeubilair
Lees verder

Digitaliseren bouwvergunningendossiers - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31160209 Klanttevredenheidsonderzoeken - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Plaatsing van mountings onder de tandwielkasten van de luchtverdedigings- en commandofregatten - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2020 | Plaats...
Lees verder

Europese aanbesteding Intelligente beheerkasten - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Juridische ondersteuning fraudepreventie Wmo2015 en Jeugdwet bij VNG Naleving - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Agglomeratie...
Lees verder

Marktverkenning VISI software en aanverwante dienstverlening - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verbetering binnenklimaat stadhuis Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Plannen en roosteren - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bidmanager uitbesteden Stembureau app en 24*7 dienstverlening - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL,...
Lees verder