donderdag 11 juni 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Aanbesteding financieel systeem - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Burgerportaal Sociaal Domein - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Licenties voor standaard software: advies, aanschaf en registratie voor Veiligheidsregio Haaglanden - Veiligheidsregio Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Storingenbestek OVL 2020-204 - Gemeente Heusden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Weginspectie en verhardingsonderzoeken - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Aanbesteding werken herontwikkeling Cluster Zuid - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Vooraankondiging van vrijwillige transparantie Preventief en correctief onderhoud Dynniq verkeersregeltoestellen - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Housing datacenter - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Drankautomaten en ingrediënten gemeente Oosterhout - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MOSH-MOAH-Systeem - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vooraankondiging van vrijwillige transparantie Preventief en correctief onderhoud Swarco verkeersregeltoestellen - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Brandstoffen - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-08-2020 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Digitaal Toets Systeem (DTS) en gerelateerde dienstverlening - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker digitalisering (HR Beheer) - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Prestatiegericht beheer en onderhoud elektrotechnische, werktuigbouwkundige en aanverwante installaties - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Tijdelijke Werkstromen Klantcontact RVO - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NPEC Conveyor and Gantry Systems - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

eHRM-systeem gemeente 's-Hertogenbosch - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Technische adviesdiensten op het gebied van vastgoedbeheer - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Smallingerland - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaak buitenlocaties - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2020 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Contract Lifecycle Management Systeem (CLMS) - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van Chemicalien - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Bedrijfsklare oplevering van een 3T MRI Systeem inclusief bijbehorende dienstverlening - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bodem asbest sanering: Uitvoering - Gemeente Hof van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitaal platform ten behoeve van het gemeentelijk energieloket met klantcontactcentrum - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur twee (2) Senior Adviseurs Contractmanagement - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inspecteur BAG WOZ - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Portofonie t.b.v. aantal Locaties van Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Kolkenreiniging in de gemeente Waddinxveen - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND...
Lees verder

Collectieve zorgverzekering minima - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Warme drankenautomaten & ingrediënten - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveren en installeren van laboratorium meubilair - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-07-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

530 - Senior Adviseur Informatievoorziening - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

567- Juridisch medewerker handhaving - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

568 - Co?rdinator Civiele Techniek - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

570 - Senior medewerker financieel beheer - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

576 - Product Owner BI team - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Diverse functies uitvoering ToZo - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Allround kwaliteitsmedewerker - aandachtsgebied WMO - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Supervisor Klant Contact Centrum - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior projectmanager Werklocaties - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider Sociaal Domein / Financi?n - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmanager Stedelijke Infra - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Communicatieadviseur huishoudelijk afval - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior adviseur Leefomgeving / programmaco?rdinator Groene Stad - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Directievoerder / toezichthouder - de gemeente Gennep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider gebiedsontwikkeling bedrijventerrein(en) - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regionaal beleidsmedewerker Veranderopgave Inburgering Noord-Limburg - Gemeente Beesel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior medewerker Vergunningverlening WABO - de gemeente Gennep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectondersteuner/assistent - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inspecteur Omgevingsrecht - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Business consultant - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviesbureaus energietransitie Gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-08-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Automatic photoluminescence mapping system - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Medische Materialen - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Dagelijks onderhoud vrij verval riolering januari 2021 t/m juni 2022 - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Personele- en financiële administratie St. V.O. Amsterdam-Zuid - Stichting V.O. Amsterdam-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Beheer en Onderhoud Visi - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

1-L-04884-20: Tijdelijke huisvesting basisschool Ibn-I-Sina - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Raamovereenkomst expertise openbaar vervoer - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AFAS partner - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Coördinator Kennis- en Innovatie Hub Greenport - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Lokale Maatwerkdiensten Jeugd - Gemeente Rheden - Gemeente Rheden, gemeentehuis
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie SURFsoc SIEM dienstverlening - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beheer van gegevensnetwerk
Lees verder

Inkoop HR-systeem - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Conditiemeting gemeentelijke gebouwen - Gemeente Roermond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud Sportvelden - Gemeente Borne
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder