woensdag 10 juni 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

marktconsultatie inzet medewerkers onderwijs - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Announcement of intention to close "Agreement for the delivery of a Compact Thermal Reactor ex Article 32 Public Procurement Act' - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Grafische Vormgeving - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Rotterdamse opgave inburgering - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Geven van taalcursussen
Lees verder

Warme drankautomaten - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Postdiensten - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Economische ERTMS-oplossing VVZE - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

devices tbv PO, VO en MBO - Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding voor het leerlingenvervoer van de gemeente Horst aan de Maas 2020 - 2022 - Gemeente Horst aan de Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Werkplekapparatuur inclusief aanverwante dienstverlening t.b.v. de IGEA-Groep - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering technische gebruiksmaterialen BAR-organisatie - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

10100032316 - BD/DSK - Voorman (m/v) Architectuurraad - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Summa Adviseurs - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Summa Opzichters - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud Installaties - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1...
Lees verder

Warme Drankautomaten - Senzer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WMO Hulpmiddelen regio Nijmegen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwen digitaal 3D Stadsmodel - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voorbehouden opdracht: Druk- en Printwerk gemeenten Enschede en Losser - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Joint Venture Audits - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Constructieve dienstverlening - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Research Innovatie ten behoeve van Operations Research - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst Hoofddeksels - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, KPU-bedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Hulp bij Huishouden SUN-gemeenten - Gemeente Urk
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland...
Lees verder

Opleidingen 'Gezondheidsgevolgen bij aardbevingen' - GGD Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Financiële verkenningen woningcorporaties - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering van inzamelzakken voor PMD en luiers - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WW-Casemanagement - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud E&W installaties - Gemeente Buren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31053244: Herstel stuw Linne - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

EA Levering van wegenzout - Gemeente Nunspeet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Integriteitsonderzoeken bij zorgorganisaties - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Exploitatie Binnensportaccommodaties gemeente Gennep - de gemeente Gennep
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Procesregisseur Convenant Klimaatadaptief Bouwen - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Ambassadeur Wijkgericht Werken - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Nieuwbouw expertisecentrum De Vaandel Zuid Heerhugowaard - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

W007-Simulaties trainingsomgevingen t.b.v. logistieke opleidingen - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31152080 - Kwaliteitsaudits cateringdienstverlening en warme drankenautomaten - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantsdiensten ISNV - Meerinzicht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktorientatie 202004063 Maritiem logistiek project_ Afrikaanse Trade Corridor - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitvoeren van...
Lees verder

Integriteitsonderzoeken zorgaanbieders - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

brandverzekering t.b.v Stichting Deltion College - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Energiebesparingstrajecten - Omgevingsdienst West Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor uitzendkrachten van Stichting Carmelcollege - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zaaksysteem 2020 dat zaakgericht werken incl documentmanagement mogelijk maakt - Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Senior Technisch Specialist - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Vergunningverlener - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding vrachtwagens IPKD - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

BZK EA Startup in Residence 2020-2021 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bodem asbest sanering: Engineering - Gemeente Hof van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31128366: Marktconsultatie ten behoeve van de voorbereiding van de aanbesteding Schuifaanslagen ontwerp 3 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

PB20-04 Maaien gazons gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

22435 Tijdelijke huisvesting (units) ten behoeve van tijdelijke legering op het terrein van de Oranjekazerne te Schaarsbergen. - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

Bodem asbest sanering: Onderzoek en milieukundige begeleiding - Gemeente Hof van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering strooizout - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Renovatie en ombouw sportvelden 2020 - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland...
Lees verder

Houthaven Cluster I azc en parkeergarage - Inkoop Uitvoeringscentrum Vreemdelingenketen (IUC-Vk)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: | CPV: Bouwen van gebouwen
Lees verder

Landelijk Ambassadeur Complexe Casuïstiek - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Verbouwing van de Locatie J.F. Kennedylaan – Bouwdeel E – Bouwkundige werkzaamheden - Graafschap College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2020...
Lees verder

Verbouwing van de Locatie J.F. Kennedylaan – Bouwdeel E – Installatietechnische werkzaamheden - Graafschap College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2020...
Lees verder

WFRL-11-16939 Gereedschap en bevestigingsmiddelen - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountancy diensten gemeenten Tiel, Culemborg, West Betuwe en Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wolvenmeldpunt - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

SIR 2020-2021 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie verwerking slib - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Stofafzuiging ontslakkers en overige installaties - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31158828: Ijsbestrijding en het bevaarbaar houden van vaarroutes - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Datavisualisatietool - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

End User Devices 2020 (EUD2020) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering Batterijen en Accu's - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Levering en installatie zonnepanelen - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud gebouwgebonden installaties - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-06-2020...
Lees verder

Senior projectleider/analist Verkenning ICT-scenario's - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder